پایان نامه

تحقیق رایگان میزان ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی-پایان نامه مدیریت گرایش بازرگانی

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی قسمتی از متن پایان نامه : . برندسازی کارفرما در بخش‌های قبلی ادبیات بازاریابی داخلی و برندسازی کارکنان معرفی شدند. Read more…

By 92, ago