پایان نامه ارشد

تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با استفاده از مدل AHP-دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP قسمتی از متن پایان نامه : سرزمینی که به نام گرگان در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-یکی از مهمترین مشخصه­ های فضای شهری

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP قسمتی از متن پایان نامه : متوسط تراکم ساختمانی تراکم ساختمانی موجود هر ناحیه مشخص کننده­ی تمایل مردم به تراکم می­باشد؛ Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله فارسی رایگان پایان نامه رشته جغرافیا-تاثیر منابع معدنی و انرژی­زا، مراکز فعالیت­های اقتصادی و عوامل تاریخی

عنوان کامل پایان نامه :  تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP قسمتی از متن پایان نامه : روش­های کنترل تراکم[1] «سیستم اندازه­گیری شدت بهره گیری از زمین»، Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تاثیر منابع معدنی و انرژی­زا، مراکز فعالیت­های اقتصادی و عوامل تاریخی و اجتماعی

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP قسمتی از متن پایان نامه : عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها عوامل مختلفی در مبحث تعیین تراکم جمعیتی Read more…

By 92, ago