پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی تراکم به عنوان یکی از مهمترین مشخصه­ ها

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP قسمتی از متن پایان نامه : سرانه خدمات محله­ای خدمات محله­ای براساس سرانه خدماتی محله­ای با هم مقایسه می­گردد. سرانه­های خدمات Read more…

By 92, ago