عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

توزیع و تراکم جمعیت یک منطقه و اثر در سایر ویژگی­ها دارای اهمیت خاص می باشد. از چگونگی و اندازه تراکم جمعیت می­توان به فشار جمعیت یک ناحیه بر روی زمین و امکانات آن پی برد. همچنین به عنوان یکی از پایه­های اصلی آمایش فضا و تشکل بافت شهری از اهمیت خاصی در نیل به عدالت اجتماعی و کارآیی فضای شهری برخوردار می باشد، مطالعه الگوی توزیع و تراکم جمعیت اساسی­ترین نکته در درک جغرافیایی هر سرزمینی می باشد. به دلیل اهمیت آن همواره مورد توجه محققان بوده می باشد. به مطالعاتی که در دیگر کشورها و در ایران در این زمینه انجام پذیرفته، به بعضی از آنها در ذیل می­پردازیم:

نیولینگ[1] در سال 1969 میلادی ساختارهای شهری را با تراکم پیوند داده می باشد. او تابعی با توان متغیر زمان، جابه­جایی به سوی پیرامون مرکز تراکم را تعیین می­کند: تراکم جمعیت ساکن در مرکز شهر به دنبال کاربری های گوناگون، فضا برای خدمات، تجارت، کالای لوکس و دفاتر به مرور زمان کاهش می­یابد این تراکم با جمعیت ساکن نسبت عکس دارد و آن را به اقامت در نواحی پیراشهری ناگزیر می­سازد، پیشرفت در حمل و نقل درون شهری، تأثیر قوانین مالیاتی زمین و منطقه­بندی آنها منجر به کاهش جمعیت مرکز شهر می­گردد (فرید،1368: 435).

روش حوزه­های آماری توسط بعضی از محققان خارجی نظیر مارتینز (2000) و در مطالعه نیازهای مسکن قسمت­های شهر ریو در آرژانتین، همل و دانیل (2000) در تحلیل شرایط تحول و نوسازی بخش­های مرکزی شهرهای آمریکا مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. همچنین روش مذکور در مطالعات جمعیتی تعداد نادری از طرح­های شهری به صورت خیلی مختصر به کار گرفته شده می باشد. نتایج حاصله از پژوهش بیانگر قابلیت بالای روش­های مذکور برای طبقه­بندی تراکم­های شهری و ارائه روش نو برای تعریف طبقات تراکمی در شهرها می باشد، در عین حال به واقعی شدن و میانی شدن ساخت فضایی توزیع جمعیت در عرصه­های شهری کمک شایانی می­کند.

بافتشل و بارتون (2000) در مطالعه­ای که از ساکنان پرت در زمینه گرایش به تراکم­های بالاتر انجام داده­اند به این نتیجه رسیدند که در مکان­های مختلف و میان گروههای مختلف، اندازه پذیرش سیاست­های متراکم­سازی متفاوت می باشد؛ پس آثار متراکم­سازی بر اجتماع شهری غیرقابل پیش­بینی می باشد. همچنین تحقیقات نشان داده می باشد نواحی که پایگاه اجتماعی بالاتری دارد، به دلیل کاهش قیمت املاک و خدمات رفاهی، از متراکم­سازی زیان دیده و پیش روی متراکم سازی مقاومت می­کند.

«جان فریمن»(2000) دریافت که ارتباط مستقیمی بین ازدحام و رفتار انسانی هست. تحقیقات وی در این زمینه، او را به ارایه نظریه تراکم بالای جمعیتی منطبق بر مناطقی می باشد که دارای بیشترین اندازه و مسایل و معضلات اجتماعی می­باشند.

ال کین[2]: از بنیان­گذاران دیدگاه شهر فشرده، مدعی منافع زیر برای آنست: اول، متراکم­سازی موجب کاهش گسترش فیزیکی و در نتیجه مصرف کمترین زمین و منابع دیگر می­گردد. دوم، تراکم­های مسکونی بالا امکان سکونت تعداد بالایی از جمعیت در منطقه­ای محدود را فراهم ساخته و موجب برخوردهای اجتماعی می­گردد. سوم، در فرایند مصرف سوخت و خروج گازهای مضر کمتر شده و فضای شهری از لحاظ مصرف انرژی کارآمدتر می­گردد. چهارم، دولت­ها در تراکم­های بالا می­توانند سرویس­های اساسی را با کارآیی بیشتری ارائه داده و اتلاف منابع را به حداقل برسانند (قربانی، 1382: 133).

[1]. Newling

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Elkin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه