تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

تراکم جمعیت و اکولوژی شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افزایش تراکم جمعیت به اشکال مختلف و به گونه مستقیم موجب ظهور تغییرات اکولوژیک در محیط­های شهری می­گردد، تغییرات مذکور در اکثر موارد نه به صورت زنجیره­های عِلّی یا خطی، بلکه بیشتر در قالب حلقه­های پسخور[1] و در این حالت، اکثراً پسخور مثبت، اقدام می­کنند. افزایش جمعیت، گسترش سطوح ساخته را موجب می­گردد و این گسترش به سهم خود منجر به ظهور تغییرات اقلیمی، هیدرولوژیک، خاک شناختی در محیط شهری و فضاهای پیرامون آن می­گردد. در عین حال افزایش جمعیت، در شرایطی که از روش­های کنترل آلودگی محیط زیست کمترین بهره گیری به اقدام می­آید، سبب آلودگی محیط زیست نیز می­گردد:

  • مصرف هرچه بیشتر آب، به تولید هرچه بیشتر فاضلاب دامن می­زند. در شرایطی که جمع­آوری و دفع فاضلاب به روش­های علمی – فنی صورت نگیرد، مواد آلاینده موجود در فاضلاب وارد چرخه اکولوژیک مواد در طبیعت شده که در این حالت کنترل و دفع آلودگی­ها کار بسیار دشوار و هزینه­ساز می­گردد.
  • به موازات افزایش جمعیت، مصرف کالاهای مختلف نیز روبه فزونی می­گذارد. در این حالت شهر تبدیل به کارخانه تولید زباله شده و جمع­آوری و دفع زباله نیز هرگاه متکی به روش­های علمی – فنی نباشد به ورود مواد آلاینده در چرخه مواد در طبیعت کمک می­کند.
  • مصرف انرژی فسیلی نیز همراه با رشد جمعیت، افزایش می­یابد. در مقیاس شهری، آلودگی­ها، تغییرات اقلیم شهری و در مقیاس جهانی افزایش دمای اتمسفر و تشدید اثر گلخانه­ای شناخته شده­ترین پیامدهای اکولوژیک ناشی از مصرف فزاینده سوخت­های فسیلی می­باشند.
  • از آنجا که هسته اولیه اکثریت شهرها، بویژه شهرهای ایران در حاشیه یا در اراضی مرغوب کشاورزی بوده و سپس به موازات رشد جمعیت و گسترش فضاهای ساخته، روبه گسترش نهاده­اند، از این طریق همه ساله مرغوب­ترین اراضی کشاورزی در زیر پیکر شهرها مدفون شده و برای همیشه از ارزش­های تولیدی خود محروم می­گردد. بدین ترتیب فعالیت­های کشاورزی ناگزیر به سمت اراضی پست­تر، با بازدهی تولیدی کمتر روی می­آورند. این اقدام باعث افزایش مصرف کودو سم شده و از یک سو موجب آلودگی محیط زیست شده و از سوی دیگر افزایش هزینه تولید محصول کشاورزی را موجب می­گردد.

[1]. Feed back Loop

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه