عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه عوامل طبیعی محیط در مطالعات شهری، در واقع از این ضرورت مهم ناشی می­گردد که جغرافیا علم شناخت روابط بشر و محیط می باشد. جغرافیای شهری شاخه­ای از جغرافیای انسانی – اقتصادی می باشد که در کنار سایر علوم مرتبط به مطالعه شهر می­پردازد و شهر نیز وسیع­ترین و بارزترین نوع تبلور فضایی ارتباط بشر با محیط طبیعی و بستر جغرافیایی آن می باشد. به همین دلیل نه تنها در حیطه و میدان مطالعات جغرافیایی و تجسم فضایی آرمان­ها و اندیشه­های خود به فضا و مکان نیازمند می باشد؛ پس به دخل و تصرف در محیط جغرافیایی پرداخته و به آن شکل و ابعاد و سامان می­بخشد؛ به بیانی دیگر بستر جغرافیایی که شهر در اشکال و ابعاد مختلف و با عملکردهای متفاوت بر پهنه آن جای گرفته می باشد، میدان و فضای فعالیت و پویش می باشد؛ در نتیجه جدا از دو عنصر بشر و محیط نیست و برخورد تجریدی با آن، برخورد علمی نخواهد بود (رهنمایی، 1387: 8-3).

پس در این راستا، ضمن مروری اجمالی بر ویژگی­های جغرافیایی استان، جایگاه و وسعت آب و هوا و نیز ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کالبدی-فضایی شهر کرمانشاه ارائه شده می باشد.

 

3- 2- جایگاه جغرافیایی استان کرمانشاه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استان کرمانشاه با وسعت 25008 کیلومترمربع، تقریباً 5/1 درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده و در میانه ضلع غربی کشور، در 45 درجه و 24 دقیقه و حداکثر 48 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 33 درجه و 40 دقیقه و حداکثر 35 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده می باشد و از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان­های ایلام و لرستان و از شرق به استان همدان و از غرب با 330 کیلومتر مرز مشترک با عراق همسایه می باشد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد در حدود 1200 متر می باشد. استان کرمانشاه دارای 14 شهرستان، 31 مرکز شهری، 31 بخش، 85 دهستان و 2622 روستای دارای سکنه می­باشد (سالنامه آماری استان کرمانشاه، 1390).

در سال 1390، تعداد 1945227 نفر، به تعبیری 59/2 درصد از جمعیت کشور، در این استان سکنی گزیده­اند و تراکم جمعیت آن 78/77 نفر در کیلومترمربع می­باشد. که از این تعداد 66/69 درصد در نقاط شهری و 15/30 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و 19/0 درصد غیرساکن هستند (نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه