عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– زمین و تعیین حداکثر تراکم

مهمترین عواملی که لازم می باشد در هر زمین برای تعیین تراکم حداکثر مورد نظر قرار گیرند عبارتند از:

عدم سایه­اندازی زمستانی بر بدنه جنوبی ابنیه دیگر و سایه بهاره بر حیاط­های این قطعات، رعایت فاصله متناسب با ارتفاع ابنیه با یکدیگر،

تأثیرپذیری از عرض معبر مجاور،

اثرگیری از ویژگی­های کالبدی قطعه (مساحت، ابعاد، شکل، مکان استقرار نسبت به خیابان)،

رعایت فضای باز مناسب برای ساکنین و بهره­وران،

در نظر داشتن مساحت حفاظتی مثل زلزله، آتش­سوزی و جریان هوا،

در نظر داشتن مباحث زیباشناسی شهری (مشهودی، 1380: 156).

 

2-30-3- باران و تراکم جمعیت

هر کجای کشور که باران بیشتری در سال داشته باشد در آن مکان جمعیت بیشتری متراکم می­گردد. برای مثال تراکم جمعیت سالهای 1335، 1345، 1355 در سرشماری عمومی کشور با منحنی باران ترسیم گردیده، به این نتیجه منتهی شده می باشد که بین مقدار بارش باران و تراکم جمعیت ارتباط معناداری هست (صفی­نژاد، 1377: 282).

 

اصولاً نباید به عوامل تعیین تراکم نگاه تک بعدی داشته باشیم؛ زیرا توجه و لحاظ کردن همه معیارهای مؤثر در تعیین تراکم، موجب می­گردد که تراکم تعیین شده براساس ضوابط و معیارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد