تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری بهینه از تأسیسات وضع موجود

تأسیسات زیربنایی تأثیر عمده­ای در تعیین تراکم دارند، زیرا تأسیساتی در هر منطقه یا ناحیه­ای ظرفیت خاص خود را دارد و جمعیت بیشتر از ظرفیت خود را تحمل نمی­کند. در نتیجه تراکم در مناطقی که ظرفیت تأسیسات آن به حد اشباع رسیده می باشد، قابلیت افزایش ندارد، زیرا توسعه این تأسیسات در آینده با مشکل روبرو خواهد گردید. این تأسیسات شامل تأسیسات آب، برق و گاز می­گردد. براساس جدول شماره(4-4)ظرفیت آب و برق در سطح محلات مشابه هم می­باشد به طوری که محلات باغ­ابریشم، مسکن، فیض­آباد، فرهنگیان فاز 1، فرهنگیان فاز 2 و حافظیه دارای ظرفیت آب و برق پایینی هستند و محلات الهیه، نقلیه، شاطرآباد و دولت آباد از ظرفیت آب و برق بالایی برخوردار هستند. از لحاظ گاز همه محلات دارای ظرفیت بالایی بوده به جزء محله فیض­آباد که از ظرفیت پایینی برخوردار بوده و محلات باغ­ابریشم و شاطرآباد از ظرفیت متوسطی برخوردار هستند.

ارتقاء کیفیت کالبدی

آن چیز که مشخص می باشد هر چه کیفیت کالبدی در منطقه­ای بهتر باشد تراکم در آن منطقه بیشتر خواهد بود، شاخص­های راهبرد ارتقاء کالبدی شامل ریزدانگی بافت و سرانه خدمات محله­ای می­باشد.

 

4-2-3-1- ریزدانگی بافت

بافت­های شهری از نظر ریزدانگی با هم متفاوت هستند. هر چه بافت ریزدانه­تر باشد امکان افزایش تراکم در آن کمتر و هر چه بافت درشت دانه­تر باشد، امکان افزایش تراکم در‌ بیشتر می باشد. برای محاسبه ریزدانگی بافت، متوسط قطعه­های مسکونی محلات محاسبه شده، هر چه این مقدار بیشتر باشد تراکمی بیشتر و هر چه این اندازه کمتر باشد تراکمی کمتر را می­پذیرد. براساس جدول شماره (4-5)و نقشه شماره )4-4) محلات مسکن و شاطرآباد دارای بیشترین پلاک با مساحت کمتر از 200 متر هستند و الهیه و کسری دارای کمترین پلاک با مساحت کمتر از 200 متر می­باشند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه