تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

آسیب­شناسی جمعیتی و اجتماعی فرهنگی شهر کرمانشاه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر کرمانشاه در دهه­های اخیر به ویژه پس از اصلاحات اراضی سال 41 با مهاجرت­های روستایی مواجه شده و همان­گونه که قبلاً نیز گفته گردید این طریقه در دهه 65-1355 با تغییر رژیم شاهنشاهی، بروز جنگ تحمیلی و ادامه مهاجرت­های روستایی به بالاترین نرخ رشد خود طی 55 سالۀ اخیر رسید و تبعات چنین وضعیتی، مسائل مختلف جمعیتی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی مانند عدم توازن و تعادلِ جمعیتی و عدم انسجام کالبدی و فضایی شهر، بیکاری وسیع، فقر و فحشا و اعتیاد، کمبودهای شدید خدمات و امکانات شهر، گسیختگی اجتماعی – فرهنگی و ساختار بیمار اقتصادی آن را دامن زده می باشد. این مسئله در شهر کرمانشاه و به تبع آن در بافت مرکزی و قدیمی شهر نیز بازتاب خود را بر جای گذاشته می باشد که جابجایی­های جمعیتی و جایگزینی­های اجتماعی – فرهنگی را تشدید نموده می باشد و بر فرهنگ شهری اثرات منفی بر جای گذاشته می باشد. به گونه کلی مسائل جمعیتی و اجتماعی – فرهنگی شهر کرمانشاه را می­توان به تبیین زیر اظهار نمود:

  • متناسب با افزایش جمعیت شهر، امکانات و خدمات شهری توسعه نیافته و کمبودهای شدید خدماتی – رفاهی هست، به گونه­ای که فقدان زیر ساخت­ها، امکانات و خدمات لازم یک کلانشهر، در شهر کرمانشاه نیز خود به عنوان عامل منفی در این جهت اقدام می­کند و این مسائل باعث شده می باشد از نظر اجتماعی – فرهنگی در شهر معضلات عدیده­ای بروز کند که بازتاب آن در بافت شهر متبلور می باشد.
  • سیاست­های انبساطی جمعیت و عدم کنترل موالید و تنظیم خانواده از سویی و تشدید مهاجرت­های اکثراً روستایی به شهر و با وقوع جنگ سرازیر شدن سیل آورگان جنگ به شهر کرمانشاه مسائل و معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و … آن را تشدید نموده می باشد.
  • مهاجرت ساکنان اصلی از شهر و جایگزینی آن­ها با اقشار ضعیف شهری و اکثراً مهاجران روستایی در ابعاد مختلف به ویژه بُعد اجتماعی – فرهنگی به طریقه نامطلوب فعلی کمک نموده و اثرات نامطلوب بر فرهنگ شهری آن بر جای گذاشته می باشد(عبدیان راد،1389: 173).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه