عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

. برندسازی کارفرما

در بخش‌های قبلی ادبیات بازاریابی داخلی و برندسازی کارکنان معرفی شدند. در این بخش برندسازی کارفرما که گرایش به هر دو حوزه‌ی بازاریابی داخلی و برندسازی کارکنان دارد، معرفی می گردد. برندسازی کارفرما در واقع هر دو مفهوم بازاریابی داخلی و برندسازی کارکنان را دربر می‌گیرد. این حوزه به جنبه‌های بیشتری از مدیریت منابع انسانی و بازاریابی توجه می کند. شغل‌ها همچنان به عنوان محصولات داخلی و کارکنان همچنان به عنوان مشتریان داخلی به‌شمار می‌آیند. محصولات داخلی به مشتریان داخلی عرضه می گردد؛ همچنان گرایش برای انگیزاندن کارکنان هست(بوید و سوترلند[1]،2006). البته این حوزه‌ی جدید وسیع‌تر از حوزه‌های پیشین خود می باشد. باکائوس و تیکو[2](2004) اظهار می کند در برندسازی کارفرما فرض این می باشد که سرمایه‌ی انسانی می‌توانند برای سازمان ارزش بیاورد. این فرض به این قرار می باشد که اگر سازمان بر روی منابع انسانی خود سرمایه گذاری کند می‌تواند عملکرد سازمان را بهبود ببخشد. این دو محقق برندسازی کارفرما را به دو بخش بازاریابی داخلی و خارجی برای برند کارفرما تقسیم می‌کنند و برای این دو بخش فرایندهای اجرایی متفاوت معرفی می‌کنند.

تمرکز بر بازاریابی خارجی برای برند کارفرما طبق آن چیز که باکائوس و تیکو(2004) اظهار می کند به جهت جذب نیروی انسانی متفاوت صورت می‌گیرد. این امر درواقع برای تبدیل شدن سازمان به کارفرمای جذاب صورت می‌گیرد و نیروی انسانی هدف برای این بازاریابی خارجی متقاضیان کار می‌باشند. بازاریابی داخلی برند کارفرما برای کارکنان سازمان انجام می‌گیرد و منجر می گردد سازمان، نیروی کاری داشته باشد که توسط رقبا تقلید پذیر نمی‌باشد. اولین گام برای رسیدن به این هدف این می باشد که سازمان در مرحله‌ی بازاریابی خارجی متقاضیان مناسب و شایسته داشته باشد و بهترین‌ها را انتخاب کند. جذب نیروی انسانی بایستی بر اساس شایسته و با استعداد بودن وهمچنین براساس متناسب بودن با سازمان باشد(باکائوس،2004). باکائوس و تیکو(2004) برند کارفرما را این گونه تعریف می کند: «فرایند ساختن هویت کارفرمای  خاص و قابل شناسایی». این امر باعث متمایز ساختن کارفرما از رقیبانش می گردد.

انجلوند و بوچاو[3](2009) تعریفی از برندسازی کارفرما ارائه می‌دهد که برخلاف تعریف باکائوس و تیکو، آن را شامل فرایند‌های متفاوتی ندانسته می باشد: «برندسازی کارفرما یک فرایند استراتژیک می باشد برای این مقصود که برند واقعی کارفرما به برند دلخواه و مطلوب از کارفرما نزدیک باشد»(اِنجلوند و بوچاو،2009، ص28). آن‌ها هویت سازمان را در فعالیت های سازمان به عنوان کارفرما می‌بینند و تصویر کارفرما را چیزی می‌دانند که از سازمان به عنوان کارفرما از بیرون دیده می گردد.

مارتین[4](2009) اظهار می کند که ایجاد یک برند کارفرما نیاز به مطالعه و دنبال کردن تغییراتی می باشد که در محیط سازمان، خواسته‌های کارکنان، سطح بازار، ذی‌نفعان خارجی، گرایشات بازار و غیره اتفاق می‌افتد. او می‌افزاید برای داشتن یک برند کارفرمای پایدار در نظر داشتن این ویژگی‌ها ضروری می باشد. بایستی توجه داشت برند کارفرما یک لوگو یا اسلوگان نیست. لوگو و یا اسلوگان اغلب برای ارتباط مستقر کردن بهتر با کارکنان بکار می‌رود(برگستورم و اندرسون،2001). باکائوس(2004) فعالیت‌های دیگری نیز مانند فعالیت‌های پیشبردی در جهت برقراری ارتباط بیشتر با کارکنان و متقاضیان کار و کارکنان بالقوه انجام می گردد.

موزلی(2007) هدف برندسازی کارفرما را این گونه بیان نمود: « هدف ایجاد چارچوب محکم برای مدیریت می باشد تا بتواند اولویت‌ها را اختصار و بر‌آن‌ها تمرکز کند، بهره‌وری را افزایش دهد،و استخدام و جذب کارکنان و ایجاد تعهد را بهبود بخشد». برگستورم و اندرسون[5](2001) اضافه می کند کارفرما برای حفظ بهتر نیروی انسانی، از فنون برندسازی بهره گیری کند به این مقصود که به متقاضیان کمک کند تا درک صحیح‌تری از ارزش‌ها، اولویت‌ها و وظایف خود و ارزش‌ها، اولویت‌ها و وظایف مورد انتظار شرکت‌ها داشته باشند. این تعریف مشابه تعریف امبلر و بارو(1996) می‌باشد. طبق تعریف امبلر و بارو(1996) «برند کارفرما می‌تواند مجموعه‌ای از مزایای عملکردی، اقتصادی و روانشناختی باشد که به دلیل فرصت استخدام در شرکت بروز می کند و توسط آن شرکت استخدام کننده ارائه می گردد». ارتباط‌ی بین کارفرما، متقاضیان کار و کارکنان تعاریف آورده شده بارز می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن تعاریف تصریح شده از برندسازی کارفرما می‌توان استنباط نمود که برندسازی کارفرما فرایندی می باشد که طبق آن برند استخدامی خروجی برندسازی کارفرما می باشد. باکائوس و تیکو[6](2004) مزایای عملکردی کارفرما را با مجموعه‌ی حقوق، مقرری‌ها و مزایا معرفی می کند؛ همچنین مزایای نمادین کارفرما را ادراک از شهرت و منزلت، و اندازه محبوبیت اجتماعی می‌داند.

[1] Boyd and Sutherland

[2] Backhaus and Tikoo

[3] Engelund and Buchhave

[4] Martin

[5] Bergstrom and Anderson

[6] Backhaus and Tikoo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد