عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری

مهاجرت­های گسترده روستاییان به شهرها موجب پیدایش تراکم­های فشرده­ای در مناطق حاشیه­ای شهرها شده می باشد. در مناطقی که به احداث سرپناه­های غیررسمی تخصیص داده شده می باشد، تراکم خالص مسکونی بالاتر بوده و تفاوت زیادی با تراکم جمعیتی ناخالص در فضای تحت کاربری­های شهری ندارد. این بخش­های مسکونی در گوشه و کنار شهرها، گاه به عنوان بافت­های مسئله­دار مطرح می­شوند. این بافت­ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با آماده­سازی­ها و گسترش سطح شهرها در جوار آنها به وجود آمده تا از امکانات گسترش شهری بهره گیری نمایند. گسترش­های شهری در قالب آماده­سازی­ها مورد بهره گیری چند قشر اجتماعی قرار گرفت:

  • اقشار کم درآمد محدوده­های شهری که با کم مسکنی و در مواردی نیز بی­مسکنی مواجه بودند. پایین بودن قیمت زمین در این مناطق از یک طرف و واگذاری قطعاتی از زمین که امکان زندگی در واحدهای مستقل یک طبقه را می­داد، گسترش سطحی شهر را موجب گردید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • حرکت اقشار متوسط شهری از بافت­های مرکزی شهر به اطراف توسعه خدمات شهری و با پر کردن فاصله­های موجود بین آماده­سازی­ها و بافت قدیم شهری صورت گرفت. این فاصله با اراضی موات و یا بایر و حتی در مواردی دایر به صورت باغ و یا مزارع کشاورزی پر می­گردد و مالکان مربوط به احداث واحد مسکونی نسبتاً بزرگ و انتقال از بافت درونی شهر اقدام کردند.
  • اقشار فقیر و کم مایه نیز در گوشه و کنار این توسعه­های شهری نقطه­ای را یافته و به احداث سرپناه­هایی در ارتباط با وضعیت ضعیف مالی خود اقدام کردند.

سه جریان اساسی در شهرها سبب تراکم­های جمعیتی با تفاوت­های زیادی بوده­اند به سه شکل زیر هستند:

جریان اول: تراکم­های فشرده روستایی؛

جریان دوم: جابه­جایی و زوال بافت درون شهری؛

جریان سوم: گرایش به زندگی در برج­ها.

تراکم­ها با در نظر داشتن مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار می­گیرد. هرچه ساختار ساکنان، روستایی­تر باشد می­تواند تراکم مسکونی بالاتری را داشته باشند.

هرچه افراد از همسازی گروهی[1] بیشتری برخوردار باشند دارای همزیستی[2] بیشتری بوده و مانند گروههای طایفه­ای ساکن روستاها با تراکم بالایی زندگی می­کنند؛ پس در صورت وجود چنین ویژگی اجتماعی می­توان از تراکم مسکونی فشرده بهره گیری نمود.

هرچه ساکنان از گروه­های قومی متفاوت با مشاغل مختلف باشند، از سازگاری و همسازی کمتر برخوردارند و علاقه آنها به دارا بودن مساکن مستقل فردی بیشتر می باشد. در چنین مناطقی تراکم جمعیتی ناخالص شهری بالاتر می باشد. یا حفظ این ویژگی و عدم مقابله با آن می­توان از طریق افزودن بر تراکم مسکونی که با احداث بناهای عمودی همراه باشد افزود.

[1]. Group Accommodation

[2]. Coexistance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد