عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از ویژگی های الگوی واحد همسایگی پری از این قرار می باشد:

  • شریانهای اصلی و ترافیک عبوری نمی­بایست واحد همسایگی را قطع نمایند، خیابان مذکور می­بایست حدود همسایگی را تعریف کند.
  • بهره گیری از کل – دو– ساک: الگوی خیابان های داخلی واحد همسایگی بایستی با بهره گیری از کل– دو– ساک و معابر با انحنا طراحی گردد تا موجب تشویق حرکت ترافیکی آرام، ایمن و کم حجم گردیده و جوّ مسکونی واحد همسایگی حفظ گردد.
  • نقطه کانونی واحد همسایگی دبستان ابتدایی آن می باشد که به همراه نهادهای دیگر که عملکرد خدماتی آنها در محدودۀ واحد همسایگی می باشد در قطعه زمین همگانی، یا یک فضای سبز مستقر می­گردد.
  • واحد همسایگی دارای خدمات خرید، کلیسا، کتابخانه و یک مرکز اجتماعات در نزدیکی دبستان ابتدایی خواهد بود.

از دیگر الگوها، الگوی واحد همسایگی «کلارنس اشتاین»[1] که به گونه چشمگیری مشابه الگوی «کلارنس پری» می باشد. اهمیت کار «کلارنس اشتاین» در عملیاتی کردن الگوی «پری» در چهارچوب طرح معروف «رادبرن» می­باشد. طرح شهرک رادبرن در نیوجرسی بعدها به گونه مستقیم یا غیرمستقیم سرمشق و الگوی طرحهای بسیار زیادی در جهان، مانند ایران از نظر کاربرد کل – دو – ساک و تراکم قرار گرفت.

کلارنس اشتاین و هنری رایت[2] در طرح شهرک رادبرن در حومه نیوجرسی رویکرد جدیدی را در شهرسازی پایه نهادند که در تجارب بعدی جهانی بسیار تأثیرگذار بود. آنها در این طرح ایدۀ «سوپر بلوک»[3] را که مبنای تفکیک شدن ترافیک سواره و پیاده از یکدیگر می­بود معرفی کردند (عزیزی، 1388: 73- 78).

از دیگر الگوهای متأخر واحد همسایگی بایستی به الگو «پدسترین پاکت» یا توسعۀ حمل و نقل عمومی­گرا  تصریح نمود. الگوی مزبور متشکل از واحدهای مسکونی، مغازه­های خرده­فروشی و دفاتر واقع در فاصله  مایلی از ایستگاه حمل و نقل عمومی (راه آهن سبک نظیر تراموا) می باشد. از مساحت «شهرهای جدید» کوچکتر بوده و از مساحت «واحدهای برنامه ریزی شده»  بزرگتر و جمعیت متنوع­تری دارد. تراکم الگو با در نظر داشتن اینکه در مساحتی در حدود 10 جریب، محل سکونت 5000 نفر و محل اشتغال 3000 نفر پیش­بینی شده می باشد، برابر 50 نفر در جریب (یا 123 نفر در هکتار) می­باشد .(Kaiser et al, 1995:345)

مانند کوشش­های صورت گرفته در زمینه الگو در ایران در زمینهتهیۀ الگوی واحد همسایگی به الگوی پیشنهادی «حبیبی و مسائلی» تصریح نمود. هدف اصلی مطالعه مزبور دستیابی به «سرانه­های قابل قبول جهت کاربری شهری» ذکر گردیده می باشد (عزیزی، 1388: 81).

[1]. Clarence Stein

[2]. Henry Wright

[3]. Super Block

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه