تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

دامنه­های پرشیب، ناهمواری­ها و پستی و بلندی­ها هریک در محدود ساختن فعالیت بشر­ها، از قبیل سکونت، کشت و برداشت از زمین تأثیر عمده به عهده دارند. این درست که از طریق توسعه تکنیکی و به کار گرفتن هوش انسانی می­توان بر اکثر این معضلات فائق آمد، اما به گونه کلی بایستی گفت که مناطق ناهموار مشوق و جاذب تراکم انسانی نیستند؛ پس در مناطق پرجمعیت جهان یا آنجا که بشر­ها با ناهمگنی مواجه­اند این مسأله مانع از اشغال و اسکان این سرزمین­ها نشده می باشد. بسیاری از کوهستانها، به گونه آرام و آهسته در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اکنون شاهد کاهش تدریجی جمعیت خود می­باشند و به این دلیل، تغییرات عظیم، در ساختمان اقتصادی و ایجاد امنیت در جلگه­ها ایجاد شده. مناطق معتدله­ی کوهستانی از نظر کشاورزی فقط اهمیت جنبی داشته و ارزش تجاری کمتری به نسبت زمین­های جلگه­ای دارند؛ و این امر عامل مهمی در مسأله کاهش جمعیت در کوهستان­ها محسوب می­گردد.

مراکز پایکوهی از مراکز تراکم جمعیت به حساب می­آیند. در مناطق خشک مثل ایران، نواحی پایکوهی از امتیازات بیشتری نسبت به دشت و کوهستان برخوردار می­باشند و شاید به همین جهت می باشد که بیشتر شهرهای بزرگ ایران در نواحی پایکوهی رشد و توسعه یافته­اند تا شهرهایی که در نواحی جلگه یا منطقه کوهستانی استقرار دارند. دشتها و جلگه­ها معمولاً نسبت به کوهها امتیازات بیشتری جهت سکونت بشر­ها ارائه می­دهند، اگرچه بسیاری از پهناورترین دشت­های جهان به علت های گوناگون فقط به گونه پراکنده مسکون می­باشند (منبع قبلی: 44).

ژان لاباس[1]: وی معتقد می باشد شرایط طبیعی منطقه از قبیل محلات مرتفع، سراشیبی کوهستان­ها، در تراکم ساختمانی و جمعیتی مؤثر بوده و کمتر با تراکم ساختمانی جمعیتی متناسب می باشد. پی­ریزی و پی­کنی عمیق در این محلات به سبب سستی، لغزش و ریزش زمین خالی از اشکال نیست.

ژان لاباس اظهار می­دارد که تعیین تراکم فضای شهری بی­ارتباط با وسایل ساختمانی مورد نیاز نمی­باشد و گسترش شبکه وسیع ارتباطی را، به گونه­ای که بتواند مصالح ساختمانی مورد نیاز را با بهای مناسب در اختیار سازندگان شهر و مسکن شهری قرار بدهد، در نوسان تراکم شهری تأثیر دارد (فرید، 1368: 433).

[1]. Jean, Labasse

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد