تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

تراکم کم و نکات مثبت آن

بعضی پژوهشگران نظیر «استرتون»[1] ضمن تأیید بعضی ایرادات در مورد کلیشۀ محلات حومه­ای، عقیده دارند که اساساً در مورد انتقاد از محلات کم تراکم حومه­ای ساده­اندیشی بسیار زیادی صورت گرفته می باشد. او می­گوید محلات حومه­ای دارای رشد ارگانیک درونی و خاص خودشان هستند که طی زمان صورت می­پذیرد و پیش روی بسیاری از مردم چه در محلات درونی شهرها، یا در روستاها، زندگی بسیار خسته کننده دارند. در واقع بعضی افراد قادرند که خود را به شکل خلاقانه­تری از طریق زندگی وعرصۀ خصوصی­ای که در خانه­های باغچه­دار حومۀ شهر می­گذرد اظهار کنند؛ پس محلات حومه­ای کم تراکم خود به خود پدیده­های بدی نیستندStretton, 1989:52)).

جالب توجه این می باشد که استرتون برخلاف مرسوم در برنامه ریزی محلات حومۀ شهری، از اعمال ضوابط زونینگ طرفداری نمی­کند و تمایل دارد که در چارچوب محلات حومه­ای، به نوعی عدم تجانس از نظر ترکیب اجتماعی و سلیقه­ها دست یابد. از نظر محیطی، نواحی مسکونی دارای تراکم کم می­تواند دارای چنین مزیت­هایی باشند:

  • باغچه­های وسیع اندازه دما را در تابستان کاهش می­دهند، به همین دلیل در کشورهای گرمسیری اهمیت دارد.
  • امکان تولید بعضی مواد غذایی خانوار از طریق کشاورزی محدود هست.
  • امکان جمع­آوری و بهره گیری از آب باران بیشتر می باشد.
  • ارتباط با طبیعت را ارتقاء می­بخشد.
  • فضای بیشتر جهت بهره گیری از انرژی خورشید فراهم می­باشد (عزیزی،1388:53(

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

2-26- شیب تراکم جمعیت شهری از مرکز به پیرامون

بری مطالعاتی را در شهرهای کشورهای غربی در مورد شیب تراکم جمعیت شهری انجام داد؛ که حاصل مطالعه­ها نشان داد که هرقدر شهر بر وسعت خود بیفزاید، تغییراتی در تراکم جمعیت شهری به وجود می­آید، یعنی از مرکز شهر روبه پیرامون شیب تراکم کاهش می­پذیرد و فضای بیشتری در اختیار انسانها قرار می­گیرد؛ که آن را در مورد کشورهای غربی تأیید می­کند اما این نتیجه را روی شهرهای دیگر کشورهای جهان به ویژه ممالک روبه رشد صادق نمی­داند زیرا که مطالعه روی جمعیت کلکته نشان می­دهد که از 1881 تا 1951 درجه تراکم جمعیت این شهر ثابت مانده یعنی گرایش به سوی نافشردگی جمعیت نداشته، در صورتیکه تراکم مرکز شهر روبه افزایش بوده می باشد. بی­گمان این مورد خاص با عدم شکل­یابی حومه­ها و عدم گسترش وسایل نقلیۀ شهری و تباین مرفولوژیکی آن در ارتباط می باشد. «بری» کوشش کرده می باشد این قاعده عمومی را در مورد تکامل رشد و تراکم جمعیت شهری کشورهای غربی و سایر کشورهای روبه رشد جهان در ادوار مختلف نشان بدهد (شکل 2-2) (Haggett, 1973: 200-199).

[1]. Stretton

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد