عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

«تراکم زیاد» و نکات منفی آن:

تراکم جمعیتی زیاد مدت­های طولانی به دلیل ارتباط آن با رفتارهای ضداجتماعی، نظیر بزهکاری، انحراف، بهداشت نامناسب مورد نکوهش بوده می باشد.(Michelson, W, 1990: 65)

بر پایه تحقیقات «الیس کلمن»در مورد پروژه­ای در شهر لندن با وجود اینکه در بازسازی محل مزبور تراکم کمتری نسبت به وضعیت پرتراکم اولیه آن پیش­بینی شده بود، آمار اندازه جرایم و حریق­های عمومی در خانه­ها افزایش یافته بودA,1985:63), .(Coleman

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ترسی عمده از محلات دارای تراکم زیاد ناشی از ازدحام جمعیت و خطر شیوع سریع بیماری­ها می­باشد. لیکن تراکم زیاد الزامأ به مفهوم و معادل ازدحام نیست، زیرا تفاوت بسیار زیادی بین زندگی در ساختمان­های بلندمرتبه با تعداد نفر در اتاق کم و زندگی در توسعه­های خودروی کوتاه مرتبه و با تعداد نفر در اتاق، زیاد می­باشد.

از دیگر عوامل محتمل و پیچیده کننده مسئله تفاوت­های فرهنگی افراد می باشد که به منزلۀ عامل مشروط کنندۀ توجه آنها نسبت به موضوع فشردگی و ازدحام بیش از حد می­باشد. مع هذا به عنوان یک قاعدۀ کلی حداقل در مورد تراکم­های بسیار زیاد عقیده بر این می باشد که «تراکم بسیار زیاد پیش از اینکه مسئله­ای را حل کند، مسائل جدیدی می­آفریند.»(Hanke, 1972: 40).

2-25-2- تراکم زیاد و نکات مثبت آن

هنوز تراکم زیاد جمعیت شهری توسط بسیاری از سیاستگذاران و متخصصان توسعه و عمران شهری به عنوان موجد خلاقیت تلقی می­گردد. گفته می­گردد، در حالی که نواحی پرتراکم مرکز شهرها پر طپش و با طراوت هستند، محلات حومه­ای شهر یکنواخت و ملال­آورند. در محلات کم تراکم پیرامون شهر، زندگی جمعی مردم کم­رنگ­تر می باشد. محلات مرکز شهر تراکم و تنوع را عرضه می­دارند، تلفیق کارآمد و کم هزینه­ای را از نظر زمان و انرژی برای فعالیت­های اقتصادی – اجتماعی فراهم می­آورند، حتی «پائولوسری»که یک معمار – اکولوژیست – فیلسوف می­باشد، به صورت جزم گرایانه می­گوید: «زندگی جایی حضور دارد که جمعیت زیاد باشد و مرگ هنگامی فرا می­رسد که سیستم خلوت باشد».

استدلال­های محیطی ارائه شده در جانبداری از نواحی مسکونی با تراکم زیاد به کراتً بر این تکیه می­نمایند که راه حل مزبور نسبت به توسعه­های بی­رویۀ کم تراکم از نظر اندازه مصارف خانگی انرژی برای گرمایش، برق و آب، بازدهی بیشتری دارد، ضمناً صرفه­جویی­ها مقیاسی منجر به کاهش هزینه­های زیرساختارها شده و احتمال نیل به آستانۀ جمعیتی لازم برای توجیه بهره گیری از حمل و نقل همگانی نظیر مترو زیرزمینی و راه­آهن سبک را فراهم می­آورد. بعلاوه توسعه­های شهری با تراکم زیاد موجب صرفه­جویی در روشنایی خیابانها و کاهش نیاز به آمد و گردید، مخصوصاً در شهرهایی می­گردد که به گونه­ای طراحی شده­اند که مردم می­توانند پیاده یا با دوچرخه به محل کار و یا سرویس­های دیگر نظیر مدرسه و مغازه بروند. جنبۀ مثبت دیگر تراکم زیاد مطلوبیت مرکز واحد همسایگی و محلات می­باشد که به واسطۀ تجمع بالای جمعیت می­تواند دارای خدمات بهداشتی، مدارس، مغازه و غیره باشد. مخالفان تراکم زیاد ممکن می باشد بیشتر ادعاهای فوق را مورد اشکال قرار دهند (عزیزی، 1388: 51-50).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه