تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– دیدگاه بهداشتی

در این دیدگاه، دو طیف بهداشتی محیط و سلامت جسمانی شهروندان در مناطق شهری مورد نظر می­باشد. اساساً یکی از اهداف بسیار مهم برنامه ریزی شهری در جهان امروز، ایجاد محیط سالم و بهداشتی می­باشد و این در حالی می باشد که در شرایط ازدحام و انباشتگی جمعیت در مناطق شهری نمی­توان نسبت به نایل شدن برنامه­ریزان شهری به این هدف مهم امیدوار بود. این دیدگاه «ازدحام شهری در شهرهای بزرگ جهان سوم را معضلی می­داند که جهان ما را تهدید می­کند. گرانی زمین و مسکن مناسب در چنین محیط­هایی اکثر مردم را مجبور به زندگی در شرایط نامطلوب بهداشتی نموده، در نتیجه طیف وسیعی از شهرنشینان را در معرض انواع امراض جسمی و روحی قرار می­دهد»

(http://jurban.oupjournals/EnvironmatalPsychology,2006:1).

 

2-23-5- دیدگاه روانشناختی

«مک اندرو»[1]در فصل هفتم از کتاب خود به بحث و مطالعه پیرامون ازدحام پرداخته و اثرات فیزیولوژیکی و رفتاری آن را با در نظر داشتن عامل زمان بر تمامی جانوران و مانند بشر­ها به دقت ارزیابی نموده و در نهایت به ارایه مدل­های مختلف تئوری ازدحام پرداخته می باشد. در یکی از شاخه­های جدید علم روانشناسی با عنوان «روانشناسی محیطی»[2] شاهد مطالعات و تحقیقات ارزنده­ای در زمینه امر ازدحام بویژه ازدحام شهری هستیم.

در این زمینه «مطالعه ارزشمندی توسط «ایوان»[3] در شهر 737 هزار نفری «پونا»[4] در غرب هند با عنوان اثرات منفی سکونت در خانواده­های پرازدحام (پرجمعیت) بر روی کودکان صورت گرفته و نتایج حاصل با موضوع توسعه کودک در دسامبر 1998 چاپ شده می باشد. در این مطالعه از شاخص­های نظیر «انطباق رفتاری»[5]، «فشار خون»[6]، «اندازه پیشرفت تحصیلی»[7]، «طرفداری اجتماعی»[8] (از طرف خانواده و دوستان) و «درماندگی»[9] در مورد تک تک افراد جامعه آماری سنجیده شده و مقایسه­ای تطبیقی با کودکانی که در خانواده­های کم جمعیت زندگی می­کردند صورت گرفت. نتایج حاصل مؤید این امر بود که سکونت در شرایط ازدحام، بالا بر کلیه رفتارهای کودکان اثر نامطلوبی را گذارده و اثرات منفی طولانی مدتی را در تکوین شخصیت کودکان خواهد داشت.» (Lang, 1999: 15).

[1] . M.Andrew

[2] . Environmental Psychology

[3] . Gary. Evans

[4]. Poona

[5] . Behavioral Adjustment

[6] . Blood Pressure

[7] . School Performahce

[8] . Social Support

[9] . Helplessness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد