تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

ظرفیت قابل تحمل محیط

به گونه کلی مبانی نظری محیط زیست در خصوص تراکم جمعیت بر پایه مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط[1] استوار گردیده می باشد. مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط زاییده دانش اکولوژی می باشد و می­بایست از محتوای این مفهوم در چارچوب دانش اکولوژی کسب اطلاع نمود.

قرار دادن مفهوم «ظرفیت قابل تحمل محیط» در چارچوبی سیستماتیک و تبیین آن از دیدگاه تحلیل سیستمی نشان خواهد داد که این مفهوم را می­توان – بدون آنکه از مفاد و محتوای خود تهی گردد – به ابزاری مؤثر در برنامه ریزی تبدیل نمود، در این صورت ابزاری تولید می­گردد که با کمک آن می­توان درمورد تناسب موجود میان جمعیت و فضایی که به اشغال درآورده می باشد به قضاوت پرداخت.

گام بعدی در جهت بهره گیری از مفهوم «ظرفیت قابل تحمل محیط» به عنوان ابزاری برنامه ریزی شهری و بویژه تعیین تراکم مطلوب کاربردی کردن این مفهوم از طریق تعیین و تعریف معیارهای بردباری محیط می باشد.

 

 

 2-1-35-تبیین مفهوم «ظرفیت قابل تحمل محیط» از دیدگاه تحلیلی سیستمی

در اجتماعات زیستی[2] آن چیز که فشار نامیده می­گردد، معمولاً حاصل افزایش تراکم جمعیت مصرف­کنندگان می باشد.

ظرفیت قابل تحمل محیط در کلیه سیستم­های طبیعی یکسان نیست. معمولاً سیستم­های ساده­تر، در مقایسه با سیستم­های پیچیده­تر، از ظرفیت قابل تحمل­تری برخوردارند. (پوتکین،1378: 12-11)

در تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط عناصر متعددی می­توانند دارای تأثیر باشند که چند نمونه از عناصر مؤثر در تعیین تراکم­های شهری به تبیین ذیل می­باشند:

نمونه عناصر مؤثر در تعیین تراکم شهری از نظر محیط زیست

 • ظرفیت قابل تحمل محیط
 • شرایطی اقلیمی
 • بیلان آب در حوزه آبی پیرامون
 • منابع خاک و تولیدات کشاورزی
 • پوشش گیاهی
 • فضای سبز شهری
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کیفیت هوا
 • آسایش صوتی
 • فاضلاب شهری
 • زباله شهری

[1]. Carrying Capacity

[2]. Biocenosis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

 • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
 • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
 • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد