تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها

عوامل مختلفی در مبحث تعیین تراکم جمعیتی مطرح هستند. وفور و بویژه کمبود زمین بر اندازه تراکم جمعیتی شهر تأثیری سنگینی بجا می­گذارد. کمبود زمین می­تواند ناشی از وجود محدودیت­ها و موانع طبیعی توسعه از قبیل کوه، تپه، رودخانه، مسیل و غیره و هم ناشی از محدودیت­های اقتصادی مانند محاط بودن شهر در اراضی باارزش – از لحاظ قیمت و کشاورزی – باشد. به هر حال وجود هر مسببی برای کمبود زمین در شهر، ضرورت حداکثر بهره گیری از زمین بویژه برای کاربری مهم مسکونی را مطرح نموده و پیشنهاد تراکم زیاد را ایجاب می­کند (مشهودی، 1389: 63-62).

قیمت زمین در نقاط مختلف یک شهر از مهمترین عواملی می باشد که بر الگوی مختلف تراکم در سطح شهر، تأثیر می­گذارد. در ناحیه­هایی که قیمت زمین گرانتر باشد، معمولاً حداقل مجاز سطح قطعات مسکونی روبه کاهش و نسبت سطح زیربنا روبه افزایش می­گذارد، زیرا طرحهای شهرسازی نمی­توانند از مردم بخواهند در نقاطی که زمین قیمت گزافی دارند، تعداد بسیار کم و یا کمی واحد مسکونی احداث کنند. به غیر از این مسئله اساسی که به شرایط و مختصات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و وضعیت خاص شهرنشینی کشور مربوط می باشد، از لحاظ فنی (بجز تکنولوژی ساختمان­های بلند مسکونی) مهمترین محدودیت در افزایش تراکم، مسئله حمل و نقل و رفت و آمد در شهر می باشد (غمامی، 1371: 56-54).

سیاست­های دولت دائر بر تشویق ساخت و ساز و یا محدود کردن ساخت و ساز در نواحی خاص مانند دیگر موارد مؤثر بر تراکم شهری می باشد. یکی از مصادیق بارز این عامل، سیاست اشاعه­ی نوسازی در بافت­های فرسوده­ی فاقد بار فرهنگی و ارزش معماری در شهرها می­باشد. در این خصوص، با افزودن بر تراکم جمعیتی یعنی با کاستن از حداقل مجاز سطح قطعات تفکیکی و افزودن بر نسبت سطح زیربنا می­توان سکنه­ی بافت قدیم و یا سرمایه­گذاران ساختمانی را با چنین ضوابطی که متضمن سود آنان می­باشد به ساخت و ساز جدید و مرمت بیشتر در این ناحیه تشویق نمود.

فرهنگ بومی مسکن و سطح قطعات عامل دیگر مؤثر بر اندازه تراکم شهری می باشد. سطح عرفی قطعات و تعداد مرسوم طبقات ساختمان­های مسکونی نیز که خود ریشه در شرایط اقلیمی و وفور یا کمبود زمین و سایر عوامل مربوطه دارند، از دیگر عوامل مؤثر می­باشند. ادوارد هال معتقد می باشد افراد دارای فرهنگهای متفاوت از نظر نیاز به مراودات اجتماعی مختلف می­باشند. در فرهنگ­هایی که اندازه مراودات اجتماعی بیشتری را نسبت به فرهنگ­های دیگر در خود می­پذیرند، تراکم­های بالاتر را ترجیح می­دهند. این مسئله احتمالاً به همراه تمهیدات کالبدی شدیدتری برای رعایت اشراف و مصون ماندن از دید غریبه­ها خواهد بود. عوامل مداخله کننده بسیاری از قبیل سازمانهای اجتماعی و طبقه در الگوی مرادوات اجتماعی تأثیر می­گذارند (Hanke, 1972: 40). در مورد مسائل جمعیتی، حرکتهای جمعیتی نیز قابل توجه می باشد. تغییرات جمعیت در مناطق و محلات مختلف شهر تأثیر عمده­ای در اندازه کارایی تراکم­های مقصود شده دارد (Larkham & Andrew,1993: 83-97).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه