عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

برندسازی کارفرما و جذب استعدادها

در عصر جهانی سازی و تجارت آزاد امروز، سازمان‌ها بایستی طرح‌های مناسبی به مقصود جذب استعدادهای شایسته، و همچنین به مقصود حفظ استعدادهای شایسته داشته باشند(چابرا و میشرا[1]، 2008). در محیط در حال تغییر و اقتصاد دارای نوسان امروز، ایجاد وفاداری به برند از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی در سازمان می باشد. سازمان‌ها بایستی میان کارکنان وفاداری به برند ایجاد کنند و در این راه می‌بایست تعاریف سنتی موجود از استخدام را توسعه دهند. همانطور که مشتریان کالا و خدمات برای سازمان‌ها اهمیت دارند، مشتریان جایگاه‌ها شغلی خالی سازمان نیز بایستی برای سازمان اهمیت مشابه داشته باشند. سازمان به عنوان کارفرما بایستی کوشش کند به مانند یک آهن‌ربا اقدام کند و متقاضیان کار را جذب کند؛ زمانی که جذبی صورت گرفت، سازمان به عنوان کارفرما بایستی بتواند کارکنان را درگیر کار کند و قدرت حفظ او را داشته باشد(اسکومان و سارتین[2]، 2009، ذکر گردیده در فلورئا[3]، 2011).

در این راستا بحث مدیریت قریحه مطرح می گردد. مدیریت قریحه در واقع هم‌معنی با مدیریت سرمایه‌ انسانی می باشد. مدیریت قریحه شامل استخدام، اداره کردن، شناسایی، توسعه، و حفظ کردن منابع مهم سازمان می باشد(باتلا[4]، 2007). در مدیریت قریحه کوشش می گردد فرایندهای جذب، حفظ، و توسعه‌ی استعداد و قریحه مورد نیاز کسب و کار بطوری که متناسب با اهداف آن باشد، انجام گیرد(HRfocus، 2008). امروزه مدیریت قریحه در اذهان کسانی می باشد که در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی سازمان تأثیر حرفه‌ای و مهمی دارند؛ مهم‌ترین نکته برای رسیدن به اثربخشی دراین زمینه آگاهی از این می باشد که چه استعدادی بایستی جذب گردد یا به تعبیری چه استعدادی متناسب با سازمان می باشد(میلر[5]، 2006). اهمیت این ماجرا زمانی که عیان می گردد که کمبود نیروی انسانی بااستعداد در بازار کار احساس گردد. در جهان برندهای مشهوری وجود دارند که تصمیم مشتریان به خرید از آن‌ها براساس وفاداری و تعهدی می باشد که مشتریان به این برندها دارند. متقاضیان کار و حتی شاغلین فعلی سازمان‌ها نیز برندهایی را در ذهن دارند که از آن‌ها به عنوان کارفرمای دلخواه یاد می‌کنند(شراوانتی و سومانت[6]، 2008). به نظر رجت[7](2008) برندسازی کارفرما در سازمان بر ایجاد تصویری مناسب و دلخواه از سازمان به عنوان کارفرما در اذهان متقاضیان کار و کارکنان فعلی سازمان تأکید دارد. این امر به سازمان‌ها کمک می کند تا نیروی کاری دارای استعداد متناسب با نیازها و اهداف سازمان را جذب کنند. رامیا[8](2008) عنوان می کند که سازمان‌های موفق با کمک برندسازی کارفرما و ارائه ارزش پیشنهادی مناسب استعدادهای مناسب خود را جذب و البته آن را حفظ می‌کنند. برای جذب استعدادهای متناسب برای سازمان بایستی دلیل قانع کننده‌ای نیز برای حفظ آنان آورد(چابرا و میشرا [9]، 2008).

فرایند جذب و استخدام بسیار مهم می باشد و بایستی توسط سازمان با جدیت مورد توجه واقع گردد، زیرا این کارکنان سازمان هستند که تمام فعالیت‌های سازمان را انجام می‌دهند(فلورئا[10]، 2010). هر سازمان بدون در نظر داشتن حوزه‌ی کسب و کار، بازاری که در آن فعال می باشد و جایگاه اقتصادی‌ای که در آن قرار دارد، نیاز به گماشتن افراد مناسب و درگیر کردن آنان به جو کاری سازمان دارد. برای رسیدن به این هدف آغاز سازمان می‌بایستی افراد مناسب و شایسته را به کارهای مناسب با آنان بگمارد و سپس سازمان بایستی در آنان درگیری و وفاداری نسبت به سازمان ایجاد کند. این امر مانند این می باشد که مشتریان محصولات با تجربه به برند وفادار شوند. در این‌جا به جای مشتری محصول مشتری مشاغل و جو کاری سازمان مد نظر می باشد. در برندسازی برای استخدام، نشان دادن تعهداتی که سازمان به عنوان کارفرما به کارکنان می‌دهد اهمیت ویژه‌ای دارد(بوهلاندر و اسنل[11]، 2010؛ ذکر گردیده در فلورئا[12]، 2010). داشتن برند کارفرمایی که جذاب جلوه کند و بتواند بهترین استعدادها را جذب و حفظ کند، موجب برتری سازمان در رقابت می گردد(هولبچه[13]، 2005؛ ذکر گردیده در فلورئا، 2010)؛ به تعبیری وقتی سازمان شهرت کافی به عنوان یک کارفرمای دلخواه را بدست آورد، آن وقت استعدادهای موجود را برای جذب و حفظ در اختیار دارد.

[1] Chhabra and Mishra

[2] Schumann and Sartain

[3] Florea

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Bhatla

[5] Herman Miller Inc.

[6] Shravanthi and Sumanth. From http://www.coolavenues.com

[7] Rajat

[8] Ramiya

[9] Chhabra and Mishra

[10] Florea

[11] Bohlander and Snell

[12] Florea

[13] Holbeche

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد