عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

. جنبه‌های بازاریابی برندسازی کارفرما

واژه‌ی برندسازی کارفرما از ادغام دو حوزه مدیریتی بازاریابی و منابع انسانی حاصل شده می باشد. تا به حال چند محقق اشاراتی به جنبه‌های بازاریابی از برندسازی کارفرما داشته‌اند(ببینید: اوینگ و دیگران،2002؛ باکائوس و تیکو،2004؛ موزلی،2007؛ موروکو و آنکلز[1]، 2008؛ انجلوند و بوچاو،2009). انجلوند و بوچ‌هاو(2009) اظهار می­کنند که بین برندسازی کارفرما و سایر فعالیت‌ها از برندسازی هم‌پوشانی هست. آن‌ها تفاوت برندسازی کارفرما با سایر فعالیت‌های برندسازی را در گروه هدف اظهار می‌کنند به این شکل که گروه هدف برندسازی کارفرما کارکنان فعلی و بالقوه می باشد. فعالیت‌های دیگر از برندسازی شامل برندسازی محصول و برندسازی شرکت می‌باشد، نگاه مشتری‌گرا دارد؛ در واقع، گروه هدفشان مشتری‌ها هستند(انجلوند و بوچاو، 2009). باکائوس و تیکو(2004) با این مفهوم موفق‌اند اما تأیید می‌کنند که برندسازی کارفرما می‌تواند با برندسازی محصول و شرکت آمیخته گردد. لوید[2](2002) اظهار می کند که سازمان‌ها بایستی در تصویری که از بیرون دیده می گردد با اتفاقاتی که در درون می‌افتد تطابق پیدا کنند. اگرچه مارتین(2009) اظهار می کند که موفقیت برندسازی کارفرما با تجزیه و تحلیل برند کارفرما از دید کارکنان بالقوه و کارکنان فعلی بدست می‌آید. به این شکل که تصویر ارائه شده به کارکنان بالقوه نباید متفاوت از تصویر ادراک شده توسط کارکنان فعلی باشد. اوینگ و دیگران(2002) اظهار می‌کنند که برندسازی مشتری محور نیز با دو گروه هدف مشتری‌های بالقوه و فعلی سروکار دارد؛ برندسازی کارفرما نیز با دو گروه هدف کارکنان فعلی و کارکنان بالقوه سروکار دارد. براساس دیدگاهی رایج، جداکردن برندسازی کارفرما از سایر فعالیت‌های برندسازی مشتری گرا و فرق گذاشتن مطلق بین آن‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌گردد(انجلوند و بوچ‌هاو،2009؛ باکائوس و تیکو،2004). موروکو و آنکلز(2008) اظهار می‌کنند که فعالیت‌ها برای برندسازی کارفرما بایستی با فعالیت‌ها در زمینه برندسازی مشتری‌گرا سازگار باشد. باکائوس و تیکو(2004) اظهار می‌کنند که مراحل برندسازی کارفرما به سازمان این امکان را می‌دهد تا خود را نسبت به سازمان‌های دیگر به عنوان یک کارفرمای جذاب نشان دهد، و از این طریق امکان رقابت برای دستیابی به متقاضیان بااستعداد محیا گردد. به نظر این محققین تصویر برند برای مشتریان در صنایع مختلف متفاوت می باشد اما تصویر برند کارفرما در صنایع مختلف تفاوت ندارد.

همانگونه که در بخش‌های پیشین ذکر گردید در برندسازی کارفرما یافتن استعدادهای مناسب بسیار مهم می باشد. اما به نظر مارتین(2009) شرکت نباید فقط در جذب استعدادها تمرکز کند و صرف داشتن افراد با استعداد بیانگر داشتن افراد متناسب با اهداف سازمان نیست؛ افراد نامتناسب و بااستعداد ممکن می باشد بخواهند شرکت را ترک کنند. به نظر مارتین مهم این می باشد که کارکنان متناسب با سازمان از شغلشان راضی باشند تا در کارکنان خود را به بازنده یا برنده تقسیم نکنند و مانعی برای کارهای تیمی ایجاد نشود. این امر با جنبه‌های دیگری از  بازاریابی همراه می باشد و آن ارائه تبلیغات و آگهی‌های مناسب می باشد. بری(1981: 15) تحقیقات بازاریابی را به علاوه‌که مناسب برای عیان کردن نیازها و ویژگی‌های مشتری می‌داند آن‌را برای شناسایی نیازها و ویژگی‌های کارکنان نیز مناسب می‌داند. بری همچنین اضافه می کند که بازار کارکنان را می‌توان بخش‌بندی نمود. او همچنین این کار را حین انجام بازاریابی داخلی و برندسازی کارفرما مناسب می‌داند.

2-9-3-2. جنبه‌های منابع انسانی برندسازی کارفرما

به نظر مارتین(2009) این که رهبران سازمان بخواهند بفهمند آیا کارکنان تصویر صحیح از هویت سازمانی دارند یا صرفاً از طریق پیام‌های رسمی سازمانی و از طریق بازاریابی داخلی به تصویری از هویت سازمانی رسیده‌اند نیازمند قوی بودن رهبری می باشد. سبک‌های رهبری در درک تصویر سازمانی تأثیر بسزایی دارند. فاصله بین حرف و اقدام رهبران می‌تواند باعث ایجاد تصویر ضعیفی از سازمان در ذهن کارکنان

[1] Moroko and Uncles

[2] Lloyd

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد