عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خانوار و ترکیب آن

طبق سر شماری 1390 شهر گرگان دارای 97275 خانوار ساکن بوده می باشد. با در نظر داشتن جمعیت آن، در این سال بعد خانوار در آن برابر 3.3 به دست می آید.

 

3-4-2 – ترکیب سنی

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی سرشماری سال 1390 حدود 22 درصد جمعیت شهر گرگان کمتر از 15 ساله و 4.37 درصد بالای 65 سال بوده می باشد. مطالعه تحولات ساختاری جمعیت شهر طی سالهای 90-1365 نشان می دهد که کاهشی در جمعیت جوان شهر همسو با کل کشور به وقوع پیوسته می باشد.

نسبت جنسی

در سرشماری سال 1390 شهر گرگان تعداد مردان 165001 نفر و تعداد زنان 164535 نفر شمارش شده می باشد به این ترتیب نسبت جنسی در آن برابر 100 به دست می آید. جدول شماره  نشان می دهد که نسبت جنسی در گروه سنی 44-40 ساله کمتر از حد متعارف می باشد و گروه سنی 29-25 و 64-60 بیشترین نسبت جنسی را به خود اختصاص داده اند.

– وضع سواد

از مجموع جمعیتی حدود 298491  نفر افراد 6 ساله و بیشتر 269162 نفر با سواد بوده اند، به این ترتیب نسبت باسوادی در این شهر در سال 1390 حدود 90 درصد بوده می باشد. به لحاظ جنسیتی نسبت باسوادی بین مردان و زنان آن یکسان نیست؛ به طوریکه جمعیت باسواد مردان 137559 نفر و جمعیت باسواد زن 131603 نفر می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه