تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت اشتغال و فعالیت

وضع فعالیت و اشتغال از شاخصهای مهم برای شناخت وضعیت اقتصادی یک جامعه می باشد. فعالیت اقتصادی از این جهت در مطالعات شهری اهمیت دارد که ارتباط مستقیمی با افزایش یا کاهش جمعیت و به اظهار درست تر با رشد جمعیت دارد و این شاخص جمعیتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کالبد شهر و به گونه مشخص کاربری های شهر دارد. از کل جمعیت 10 ساله و بیشتر تعداد 95621 نفر شاغل و 15100 نفر بیکار هستند که و تعداد شاغلین مرد و زن نیز به تفکیک جدول زیر می باشد.

 

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی

این شهر چنان که تصریح گردید به لحاظ جمعیتی مهمترین شهر استان و به لحاظ فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، مهمترین مرکز تبادلات در استان و از استان با سایر مراکز جمعیتی کشور می باشد این شهر بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1390 دارای 329536 نفر جمعیت بوده می باشد. اطلاعات موجود نشان می دهد که در اولین سرشماری قابل استناد در سال 1335 دارای 28380 نفر جمعیت بوده می باشد، به این ترتیب جمعیت آن ضمن آنکه رشد جمعیت شهر در همه ی دوره های سرشماری یکسان نیست، بیشترین رشد جمعیت آن مربوط به دهه ی 45-1335 می باشد که رشد 6.1 درصدی را تجربه کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد