تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

رطوبت

اگر چه رطوبت هوا به گونه مستقیم بر دمای بدن بشر تأثیر نمی گذارد اما ظرفیت تبخیر و در نتیجه اندازه خنک شدن بدن از طریق تبخیر و تعرق را کنترل می کند. رطوبت نسبی همراه با درجه حرارت ظرفیت تبخیر هوا را مشخص می کند.

در شهر گرگان در ماههای ژوئن(خرداد) تا سپتامبر(شهریور) رطوبت نسبی هوا کم و در ژوئیه(تیر) به حداقل و ماههای نوامبر(آبان) و دسامبر(آذر) تا ژانویه(دی) و فوریه(بهمن) سال بعد زیاد ودر ماه ژانویه(دی) به حداکثر می رسد. اما زیرا رطوبت نسبی تنها اظهار کننده نسبت رطوبت موجود در هوا به رطوبت مطلق آن می باشد و رطوبت مطلق هوا به دمای آن بستگی دارد، نباید تصور کردکه ژوئیه(تیر) و ژانویه(دی) مرطوبترین ماه سال می باشد. به بیانی دیگر برای مطالعه اندازه رطوبت موجود در هوا بر اساس رطوبت نسبی لازم می باشد دمای هوا نیز مورد توجه قرار گیرد در ماه می(اردیبهشت) به مرز شرجی نزدیک و در ماه های ژوئن(خرداد)، ژوئیه(تیر) و اوت(مرداد) و سپتامبر(شهریور) در منطقه شرجی قرار  می گیرد. پس این ماه ها مرطوبترین ماه های سال در منطقه طرح محسوب می گردند.

 

3-2-7-4- سایر شرایط(تابش آفتاب ،گرد و غبار)

جایگاه ظاهری و لحظه ای خورشید در هر منطقه در سطح زمین تابع عرض جغرافیای آن نقطه می باشد. با در نظر داشتن عرض جغرافیایی شهر گرگان، خورشید در تابستان درارتفاع بالایی قرار دارد و اشعه بیشتری بر این محل می تاباند. در تابستان هوای گرم که بر اثر تابش شدید آفتاب ایجاد می گردد، توام با هوای بسیار گرم ورودی به منطقه، شرایط نامساعدی را ایجاد می کند بر اساس معدل دوره ی آماری، تعداد روزهای با هوای صاف 139.2 روز در سال می باشد، که مجموعا  2106.8 ساعت آفتابی می باشد و این پارامتر تأثیر مهمی در گرمای شهر دارد، در صورتی که تعداد روزهای ابری در کل سال 116.2 روز(تقریباٌ معادل روزهای بارانی) می باشد نکته جالب توجه اینکه تعداد روز برفی 4.8 روز در منطقه گزارش شده می باشد.

یکی از عوامل مناسب اقلیمی در منطقه وجود هوای عاری از گرد و غبار در منطقه می باشد، فقط2 روز در سال هوای منطقه دارای گرد و غبار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه