عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

دمای هوا

طبق گزارشات ایستگاه های هواشناسی موجود 4 ماه از سال سپتامبر تا ژوئن(خرداد تا شهریور) اندازه میانگین حداقل روزانه دما از میانگین سالیانه(17.8) درجه بیشتر می باشد.  حداکثر دما ازآوریل(فروردین) تا نوامبر(آبان) از میانگین دمای سالیانه(17.8) درجه کمتر می باشد.  سایر ماه های سال محدوده دمای بین دو حالت فوق می باشد. طبق آمار موجود شب های ژوئن(خرداد)، ژوئیه(تیر)، اوت(مرداد) و سپتامبر(شهریور) دمایی بالاتر از میانگین سالیانه داشته، که بایستی در طراحی های ساختمان ملحوظ شده و شرایط لازم برای آسایش بشر مورد توجه قرار گیرد. چنانچه آستانه 21 درجه را مرز و خط آسایش بپذیریم، ماه هایی که دمای میانگین آن ها در پیرامون خط میانگین سالانه قرار دارد ماه های معتدلی(آوریل – اکتبر)       می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کمترین دمای ثبت شده در طی دوره آماری مربوط به ژانویه (دی) و برابر 10- درجه بوده می باشد. همچنین بالاترین دمای ثبت شده مربوط به ژوئن(خرداد) و برابر 45 درجه می باشد.

 

3-2-7-2- بارش

در شهر گرگان بیشترین بارش فصلی در پائیز با 32% و زمستان با 31 % و کمترین آن در تابستان با15 % و بهار 22% می باشد. به گونه کلی می توان گفت اگرچه بارش فصل گرم  با درصد کمی از کل بارش سالانه را در بر می گیرد اما رقم قابل توجهی را نشان می دهد. بیشترین بارش های ثبت شده که موید شدت بارش می باشد در اکتبر(مهر) با 105 میلیمتر در شبانه روز اتفاق افتاده می باشد. به گونه کلی اگرچه در بعضی ماه ها مثل اکتبر(مهر)، ژانویه(دی)، ژوئن(خرداد) و اوت(مرداد) شدت بارش بیشتر از بقیه ماه ها می باشد، اما در ماه های دیگر نیز قابل توجه می باشد بطوری که بیشترین بارش ثبت شده در فوریه(بهمن) 41 میلیمتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه