عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم نابرابری اجتماعی عموماً ناظر به وضعیتی می باشد که در آن چیزهای با ارزش اجتماعی اعم از ثروت مادی، قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی به گونه مساوی در دسترس اعضای جامعه قرار نگرفته باشد، به نحوی که این دسترسی افتراقی، پایگاه اجتماعی متفاوتی را برای افراد رقم بزند و اختلافات پنهان و عیان زیادی در بین آن ها به ویژه از نظر حقوق، فرصتهای زندگی، پاداشها و امتیازها به وجود بیاید. (یوسفی و ورشوئی،1389: 12). به تعبیری در چارچوب نابرابری اجتماعی افراد، خانواده ها و گروه ها در جامعه، دسترسی متفاوتی به فرصت ها و جایگاه های ساختار اجتماعی دارند. بین نابرابریهای فضایی و توزیع ناعادلانه خدمات و معضلات زیست محیطی و کالبدی در سطح شهر همواره یک ارتباط چرخشی وجود داشته که همدیگر را پیشتیبانی کرده و در ادامه با رشد جمعیت و گسترش افقی و عمودی، شهر را به محیطی غیرقابل سکونت تبدیل می کند به طوری که بسیاری از معضلات شهرهای امروز را می توان در توزیع ناعادلانه خدمات شهری در زمان دیروز آنها ریشه یابی نمود(داداشپور رستمی،1390: 2).

جامعه ای بدون نابرابری نمی توان فرض نمود، زیرا که از یکسو نابرابری درونی که لازمه جامعه می باشد و از سوی دیگر نابرابری بیرونی نیز که به بشر و جامعه او پیوست خورده می باشد، همراه همیشگی آدمی می باشد. درمورد علل نابرابری نیز ایده های زیادی هست. از اندیشه های ارسطویی که نابرابری را مطلقاً لازم می دانستند، تا فیلسوف معروف دیوید هیوم، که4 عامل مادی(تقاضا زیادی و عرضه کم)، روانی (بشر زیادت طلب)، اجتماعی(قوانین و هنجارهای خاص) و سیاسی(قدرت) را در این باره مورد تأکید قرارداده می باشد(حبیبی و دیگران،1390: 107). توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. در واقع تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن، مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم می آورد و نابسامانی در توزیع منطقه ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می گردد(نسترن،1380: 145).  در این خصوص ویل دورانت[1] معتقد می باشد ریشه ی از پا افتادگی و نابودی تمدنها در بی عدالتی و نابرابری می باشد و       می گوید: “تمدن را نمی گردد با فتح و غلبه از میان برد، تمدن تنها از درون تخریب می گردد، مدنیت در جامعه با رعایت تساوی حقوق انسانها شکوفا و بارور میشود و تبعیض ریشه آن را خشکاند. سلامت ملل مهمتر از ثروت ملل می باشد”(دورانت،1378: 3-4).

[1] . Will Durant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه