تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی

بشر شهرنشین وقتی در محیط زندگی خود به احساس رضایت و سرزندگی دست خواهد پیدا نمود که بتواند ادراکات حسی روشن، متناسب و خوشایند از تمامیت شهر خود به دست آورد و ذهنیتی مأنوس و پرخاطره از آن داشته باشد. با در نظر داشتن این ملاحظات می باشد که کوین لینچ[1] در مطالعات و    نوشته های خود می گوید شهر زمانی قابل دریافت می باشد که خوانایی و تصورپذیری داشته باشد و جهت یابی آسان را فراهم سازد(مهدیزاده،1385: 19). کوین لینچ در کتاب “تئوری شکل خوب شهر”  اکثرا سرزندگی را در مقیاس کلان مورد مطالعه قرار می دهد و معتقد می باشد سرزندگی به همراه 5 عامل دیگر معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت محورهای عملکردی شکل خوب شهر را تشکیل می دهند(خستو و سعیدی رضوانی،1389: 65). وی سه عامل را به عنوان خصوصیات اصلی محیط که در ایجاد سرزندگی و ایجاد یک محیط حیاتی  و یک بستر مناسب برای زندگی تأثیر دارند را به این ترتیب عنوان می کند:

– بقاء: وجود مقدار کافی مواد غذایی، سوخت، آب و هوا و روش مناسبی برای دفع زباله

– ایمنی: محیط مطلوب بایستی از نظر کالبدی محیطی امن باشد، حصول ایمنی شامل مسائلی همچون آلودگی آب و هوا، مسمومیت غذایی، وجود سموم، ریشه کنی بیماریها و ناقلین، کاهش تصادفات جسمی و…

– سازگاری: محیط فضایی بایستی با ساختار اصلی بیولوژیکی بشر سازگاری داشته باشد(لینچ،1381: 156).

[1] . Kevin Lynch

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد