عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدالت فضیلتی می باشد مرتبط با نظم خوب و نظام مطلوب. عدالت در مفهوم عام خود برای توصیف خصوصیت کلیت نظام جامعه به کار می رود. غالبا نظم عادلانه و نظم خوب را به یک معنا به کار می برند. با این حال واژه ی عدالت در گذر زمان دستخوش دگرگونی معنایی شده و در دیدگاههای مختلف با معانی متفاوتی به کار رفته می باشد.

عدالت عملی می باشد که هم به سود عامل و هم به سود همگان می باشد. هابز[1] و هیوم[2] در سده های هفدهم و هیجدهم مهمترین نماینده این نظریه بودند. به نظر هابز عدالت عبارت می باشد از اجرای تعهداتی که فرد از روی نفع طلبی به اجرای آنها رضایت داده می باشد. پس عدالت قرارداد می باشد، هیوم نیز که متاثر از اندیشه هابز، و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود عدالت را در تأمین منافع متقابل می دید(بشریه،1376: 36). دیوید هیوم بر این عقیده می باشد که عدالت تنها در یک جامعه متوسط الحال معنی و مفهوم پیدا     می کند در جامعه ای که مردم با گرسنگی و بی سر پناهی دست به گریبان اند، بحث از عدالت بی معنی خواهد بود. در چنان جامعه ای حواس مردم وقف آن می باشد که زنده بمانند و طعمه ی مرگ نشوند. در جامعه ای نیز که همگان از همه ی لذات و نعمت ها برخوردار باشند جایی برای بحث درمورد عدالت وجود ندارد(حجتی و مظرزاده،1387: 41).

مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تأمل می باشد و مفاهیمی، زیرا عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم می باشد. از میان    گستره های مفهومی عدالت ، عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی بیشترین سازگاری مفهومی را با جغرافیا دارد. این گونه عدالت بر توزیع برابر فرصتها و منابع در میان افراد ملت، اقشار گوناگون اجتماعی و مناطق گوناگون در گستره ملی جدای از ناهمگنی های فضایی و فرهنگی تصریح دارد(کاویانی راد، 1385: 282) عدالت اجتماعی از مفاهیمی می باشد که در تاریخ زندگی بشر، کاربردها و برداشت های مختلفی داشته می باشد و مفهوم آن همیشه مورد گفت وگو و کشمکش اندیشمندان مختلف بوده می باشد، به گونه ای که درک بشر معلول با یک بشر مستعد از مفهوم عدالت، متفاوت خواهد بود، همین گونه فردی از طبقه ی پایین اجتماعی با فردی توانگر با پایگاه اقتصادی بالا، فردی مسلمان با فردی غیر مسلمان، شهروند ساکن در منطقه ی مرفّه نشین پایتخت با یک فرد ساکن در روستای دور افتاده و… هر یک دیدگاه های متفاوتی از مفهوم عدالت دارند. پس می توان گفت: “عدالت نیز مقید به زمان و مکان و نوع روابط نظام و ساختارهای اجتماعی می باشد”(حاتمی نژاد و راستی،1388: 39).

[1] . Hobbes

[2] . Hume

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه