عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

سرزمینی که به نام گرگان در تاریخ ایران از آن نام برده می گردد از ایالتهای مرزی و مهم بوده که نه تنها در عرصه ی سیاسی و نظامی و نبردهای تاریخی بلکه در عرصه ی فرهنگ و هنر و تمدن نیز اگر سرآمد نباشد بی تردید از پیشتازان آن می باشد و مفاخر بسیاری را پرورانده که در تاریخ ها مذکور می باشد. گرگان یا هیرکان قدیم منطقه ای می باشد در شمال شرق ایران در 54.436 درجه طول شرقی و 36.836 درجه عرض شمالی که در گذشته های دور بسیار فراتر از اندازه ی کنونی خود بوده می باشد. این سرزمین به سبب هم مرزی با خراسان و خوارزم در تاخت و تازهای مکرر اقوام شرقی به داخل ایران، ار     آسیب ها بی نصیب نبوده می باشد به همین سبب در دوره ی ساسانی و به روایتی در عهد اشکانی دیوار دفاعی مستحکمی در شمال این ایالت کشیده شده تا مانع دست اندازی اقوام بیگانه به این سرزمین گردد. گرگان زمین در بیشتر ادوار تاریخی، استقلال خود را نگه داشته و کوشش می نمود تا به عنوان ایالتی مستقل به حیات خود ادامه دهد تا آنکه در سال 1316 به استان مازندران منضم گردید و پس از شصت سال به نام استانی جداگانه دوباره هویت خود را بازیافت. در این فصل جایگاه جغرافیایی شهر گرگان، شرایط طبیعی و اقلیمی مانند شیب، خاک، زمین شناسی و بارش، رطوبت، دما و همچنین وضعیت اشتغال و خصوصیات جمعیتی زیرا گروههای سنی، بعد خانوار، نسبت جنسی و سایر موارد مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

3-1- تاریخچه:

محدوده ای که امروزه به نام شهر گرگان شناخته می گردد تا سال 1316 شمسی به نام استرآباد خوانده می گردید. استرآباد از دو کلمه استر به معنی کوکب و ستاره و آباد به معنی عمارت می باشد. کلمه آناهیتا، آناهیت و ناهید بعدها به صورت استر، ایستار، استاره و ستاره در آمده و به عنوان اسامی دختران ایرانی معمول گردید. در بعضی نقاط استر را بر آبادانی ها هم اطلاق می کردند. چنانکه اردشیر پس از فتح خوزستان شهر باستانی “میسن” را آباد و آن را به نام همین فرشته آب و آبادانی” استرآباد اردشیر” نامید. معنی لغوی استرآباد “شهر آناهیتا” می باشد. استرآباد(گرگان فعلی) می تواند منسوب به استر و ناهید باشد و شاید به همین دلیل می باشد که ابوریحان بیرونی می نویسد پادشاهان استرآباد لقب “آناهبد” داشتند و استرآباد را در قدیم “استرک” نیز می نامیدند(معطوفی،1387: 42).

گرگان با نام های دیرینه ی هیرکان، هیرکانیا، هرکان، وهرکانه، ورکانه، هیرکانی، گرگان و جرجان یادآور سرزمینی باستانی می باشد که از کرانه ی جنوب شرقی دریای کاسپین تا خراسان و خوارزم کشیده شده بود و به تعبیری بین استرآباد و کراسنودیسک. ورکانه یا هیرکانیا را سرزمین گرگها نامیده اند و بی تردید ارتباطی بین این واژه و واژه های ورگ و گارگ که در زبان تبری منطقه به معنی گرگ می باشد دیده می گردد هرچند جغرافی نویسان دوره ی اسلامی در وجه نسبت گرگ از نیش پشه هایی در آن جا سخن رانده اند که به مثابه دندان گرگ می باشد(رجایی،1389: 143-145).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه