تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– عدالت محیطی

مباحث عدالت محیطی اکثرا توسط هاروی(1996)، پیولید[1](1998) و تایلور[2](2000) مطرح     شده اند. اصطلاح برابری محیطی نیز توسط(EPA)[3] در تائید عدالت محیطی مطرح گردید و به سرعت در جامعه امریکا رشد نمود. عدالت محیطی در پی ایجاد تضمین برای همه ی مردم بدون در نظر داشتن نژاد،ملیت یا درآمد می باشد و به شدت از نژاد پرستی محیطی و تبعیض نژادی در تصمیم سازی های محیطی از آن چیز که که پیلور از آن به عنوان پروژه های نژادی یاد می کند انتقاد می نماید(محمودی،1389: 52-54) عدالت محیطی جنبشی اجتماعی می باشد برای طرفداری از کسانی که بار مخاطرات زیست محیطی را بر دوش دارند. این جنبش کوشش دارد تا مانع تبدیل اجتماعات اقلیت و کم درآمد به مزبله ی صنایع و اقشار بهره مند جامعه گردد. گروههای مختلفی در جنبش عدالت محیطی حضور دارند که می کوشند تا کیفیت محیط زیست شهری ارتقا یابد، صنایع مسمومیت زا تابع نظم بهتری گردد، خطرات مواد سمی برطرف گردد، کارگران بخش صنعتی و کشاورزی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند و فرآیندهای تصمیم گیری اصلاح شوند. عدالت محیطی سه موضوع مهم را در مطالعات خود مورد توجه قرار می دهد:

– چگونگی ظرفیتهای محیطی(در تحمل مواد آلاینده ی محیط زیست)

–  انواع نابرابریها

– مفاهیم روش شناختی در مورد درک و یافتن اندازه نابرابری.(حسن زاده،1391: 43).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2-3- عدالت اجتماعی

مفهوم عدالت اجتماعی از دهه ی 1960 وارد ادبیات جغرافیایی شده و بیش از همه بر دو مکتب رادیکال و لیبرال اثر گذاشته می باشد. با ورود مفهوم عدالت اجتماعی به حوزه جغرافیا، جغرافیدانان به پژوهش در زمینه هایی همچون فقر، نابرابری، نژادپرستی، قوم گرایی، امید به زندگی، حقوق زنان، اسکان غیر رسمی، زاغه نشینی، جرم و جنایت و… گرایش یافته اند و برای اولین بار صدای بازماندگان در جوامع انسانی در علم جغرافیا طنین انداز می گردد(حاتمی نژادو راستی،1388: 84).

از نظر برایان بری[4] نظریه عدالت اجتماعی ،نظریه ای می باشد که درمورد ی نوع ترتیبات اجتماعی بوده و قابل دفاع باشد. وی معتقد می باشد در حالیکه عدالت اجتماعی یک مفهوم بسیار وسیع می باشد، اغلب توجه بر روی توزیع درآمد و سایر منافع مرتفع کننده ی نیاز مردم می باشد که به شرایط مادی جمعیت بستگی دارد(Barry,1989: 3). در فرهنگ علوم سیاسی آمده می باشد: “عدالت اجتماعی یعنی با هر یک از افراد جامعه به گونه ای رفتار گردد که مستحق آن می باشد

[1] . Piyolid

[2] . Taylor

[3] . Environment Protection Agency

[4] . Brian Berry

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه