تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکرد اداری

هر چند در سالهای گذشته شهر گرگان به عنوان مهمترین شهر منطقه شرق استان مازندران و با در نظر داشتن فاصله ای که با مرکز استان(شهر ساری) داشت، تأثیر و عملکرد بعضی از ادارات را در سطح اداره کل و تقریباً مستقل از مرکز استان دارا بود. اما از زمانی که این شهر به عنوان مرکز استان گلستان فعالیت خود را آغاز کرده سایر سازمان ها و اداراتی که در مراکز استان ها استقرار می یابند را در خود جای داده و تأثیر و عملکرد مرکز استان را دارا شده می باشد.

کاربری نظامی- انتظامی با سرانه ای بالغ بر 1.274 متر مربع در مقایسه با استانداردهای موجود بیانگر کفایت نسبی این کارکرد در سطح شهر می باشد، باز هم لازم به تبیین می باشد پادگان نظامی شهر گرگان (لشگر 30 پیاده) خود به تنهایی 346106 مترمربع مساحت دارا می باشد که سبب افزایش چشمگیر سرانه این کاربری شده می باشد.

– کارکرد فضای سبز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی بشر ساخت می باشد که هم واجد بازدهی اکولوژیکی و هم واجد بازدهی اجتماعی هستند. فضای سبز براساس تقسیمات شهری دارای سلسله مراتبی از قبیل بوستان کودک، پارک محله، پارک ناحیه، پارک شهر، فضای سبز عمومی، پارک جنگلی می باشد.

بخش نامه ی شورای عالی معماری و شهرسازی سرانه ی مطلوب پارک و فضای سبز شهری را بیشتر از 8 مترمربع برای هر فرد می داند که مقایسه ی آن باسرانه ی فضای سبز گرگان(0.57) کمبود نسبی سطح اختصاص یافته به این کاربری به ویژه در سطوح پایین کارکردی را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد