عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربری تجاری

در زمینه ی کاربری تجاری وزارت مسکن و شهرسازی،سرانه ای معادل 2 تا4 مترمربع را پیشنهاد نموده و در منابع مختلف حداقل سرانه این کاربری 0.84 و حداکثر 4.05 مترمربع اظهار شده می باشد. همچنین بخشنامه ی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شده در مورخ 26/03/1389 برای کاربری تجاری و خدماتی سرانه ای کمتر از 3 مترمربع به ازای هر فرد پیشنهاد کرده که در شهرهای توریستی و بندری  که ترافیک برون شهری از مابین شهر عبور می کند 0.5 مترمربع به سرانه ی مذکور اضافه       می گردد. مقایسه ی این ارقام با سرانه ی کاربری تجاری به دست آمده(2.77 مترمربع) بیانگر کفایت نسبی سطوح اختصاص یافته به این کاربری به ویژه در مورد شهری مانند گرگان با کارکرد مرکزیت استان می باشد.

کارکرد آموزشی

شهر گرگان به عنوان مرکز استان گلستان علاوه بر پاسخگویی به نیاز آموزشی ساکنین شهر، پاسخگوی نیاز آموزشی روستاها و شهرهای اطراف نیز می باشد. به همین دلیل واحدهای آموزشی متعددی در مقاطع مختلف در سطح شهر احداث شده می باشد. براساس اطلاعات اخذ شده از سازمان آموزش و پرورش استان، شهر گرگان در حال حاضر دارای حدود 60 واحد کودکستان، 47 واحد ابتدایی، 49 واحد راهنمایی، 40 واحد متوسطه عمومی ، 6 واحد هنرستان فنی و 12 واحد هنرستان کار و دانش    می باشد. که جمعا 251969 مترمربع را شامل می گردد.

طبق بخشنامه ی شورای عالی معماری و شهرسازی سرانه ی پیشنهادی برای کاربریهای آمزشی بین 3 تا 5 مترمربع می باشد. مقایسه ی ارقام پیشنهادی با سرانه های موجود بیانگر آن می باشد که مقطع دبستان با سرانه ی 0.56 مترمربع نسبت به سایر مقاطع دچار کمبود شدیدیتری می باشد، در حالیکه مقاطع تحصیلی بالاتر هر دو دارای سرانه ی بیشتری(به ترتیب 0.48 و 0.50 مترمربع) هستند و در این بین مقطع متوسطه در وضعیت بهتری قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه