تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– وضع مهاجرت

طبق گزارش مرکز آمار ایران جمعیت مهاجر وارد شده به شهر گرگان در سال 1390 برابر 38310 نفر بوده می باشد که از این اندازه 19772 نفر مرد و 18538 نفر زن می باشند.

جدول شماره(3-6)مهاجران وارد شده به شهر گرگان طی سالهای 1385 تا 1390 بر حسب سن و جنس

الگوی توسعه

مساحت شهر گرگان از 997 هکتار در سال 1353 به 1522 هکتار در سال 1365 افزایش یافته می باشد. این طریقه همچنان ادامه داشته و در سال 1371 به 2600 هکتار(نزدیک به سه برابر مساحت شهر در 20 سال قبل از آن) افزایش یافته و در حال حاضر بر اساس آخرین مصوبه، مساحت شهر در حدود 3560 هکتار می باشد؛ پس رشد شهر در طی چهار دهه ی گذشته همواره گسترش در سطح، توسعه از بیرون و افقی بوده می باشد. در حال حاضر تراکم کلی جمعیت شهر برای سال 1385، 77 نفر بر هکتار و برای سال 1388، 85 نفر بر هکتار می باشد که اگر از مساحت شهر اراضی بایر، کشاورزی، باغات و پادگان کسر گردد، تراکم جمعیت برای این دو سال به ترتیب معادل 123و 136 نفر بر هکتار خواهد بود.

 

3-6- مطالعه سابقه ی تهیه ی طرح های شهری در شهر گرگان

مطالعه تاریخچه ی طرح های توسعه ی شهری تهیه شده برای شهر گرگان نشان می دهد که برای اولین بار در سال 1345 برای این شهر طرح های هادی تهیه شده می باشد؛ سپس انجام مطالعات و تهیه طرح جامع شهر گرگان توسط مهندسین مشاور امکو در سال 1353 آغاز، مرحله ی اول مطالعات آن در سال 1354 تحویل و در سال 1355 به تصویب رسیده می باشد. مرحله ی دوم این طرح در سال 1359 تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید. در سال 1361 قرارداد انجام مطالعات و تهیه ی طرح تفصیلی شهر گرگان به مهندسین مشاور طرح و ابداع واگذار و در سال 1362 به کارفرما ارائه گردید. در نهایت انجام مطالعات و تهیه ی طرح جامع و سپس تفصیلی شهر گرگان در سال 1370 به مهندسین مشاور طرح و معماری واگذار گردید که مطالعات طرح جامع در سال 1375 اتمام و مطالعات طرح تفصیلی آغاز گردید.هم اکنون نیز بازنگری طرح جامع نیز در حال انجام می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد