عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن مبانی نظری و سؤال پژوهش از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری شده می باشد که در مراحل زیر انجام می گردد:

–  آماده سازی لایه های اطلاعات مکانی

–  رقومی کردن لایه های اطلاعات مکانی

–  تهیه ی نقشه ی فواصل

– طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها

– تشکیل ماتریس مقایسه ی زوجی  و وزن دهی معیارها با بهره گیری از نرم افزار AHP

– تعیین درجه ی سازگاری

– تلفیق معیارهای وزن گذاری شده و تهیه ی نقشه ی نهایی دسترسی به تسهیلات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

4-2-1- آماده سازی ،رقومی کردن لایه های اطلاعات مکانی و تهیه ی نقشه ی فواصل

در این مرحله نقشه ی فواصل با بهره گیری ابزار  Spatial Analyst برای هر لایه به صورت جداگانه تهیه گردید. نقشه ی فاصله لایه های برداری را به لایه ی رستری تبدیل می کند که مقدار اختصاص یافته به هر یک از پیکسل های آن نشان دهنده ی فاصله ی پیکسل مورد نظر تا نزدیکترین عارضه ی موجود در لایه ی برداری می باشد.

طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها

هر فعالیتی در شهر شعاع عملکرد خاصی دارد که به آن آستانه ی فعالیتی نیز گفته می گردد. طبق این ویژگی سطح متناسبی از کالبد یک شهر به آن فعالیت اختصاص می یابد. از آنجا که این خصیصه بنا به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ی مورد مطالعه از شهری به شهر دیگر متفاوت می باشد، پس به مقصود برخورد واقع بینانه در برنامه ریزی، شناخت و مطابقت آنها لازم است(پورمحمدی،1389: 35). در کشور ما استانداردها و معیارهای مشخصی به مقصود تعیین همه ی   سرانه های شهری ارائه نگردیده می باشد(شیعه،1386: 172). و معیارهایی که در جدول شماره(4-1) ارائه شده فقط جنبه ی پیشنهادی دارد که در منابع ذکر گردیده به آن تصریح شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه