تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و رشد شتابان شهرها در دهه های اخیر منجر به تحولات عمیقی در شهرهای کشور شده می باشد. اثرات این تغییرات و تحولات که به صورت تغییر شکل کالبدی و توسعه ی فضایی شهرها تبلور یافته نتایج مناسبی در شهرهای کشور نداشته و باعث توزیع نامناسب خدمات شده می باشد. به همین خاطر ارائه ی خدمات به شهروندان و دسترسی آنان به امکانات شهر از اولویت های برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد تا توزیع تسهیلات عمومی در شهر گرگان در ارتباط با جمعیت و در راستای عدالت فضایی مورد تحلیل قرار گیرد. بدین مقصود یعنی برای سنجش عدالت فضایی در شهر گرگان 13 نوع از خدمات و تسهیلات عمومی که شامل 312 نقطه در 3 ناحیه و 24 محله ی شهر گرگان میباشد مورد مطالعه قرار داده گردید که عبارتند از خدمات آموزشی(دبستان، راهنمایی، دبیرستان) بیمارستان، پارک، کتابخانه، مجموعه ی ورزشی، کلانتری، مسجد، آتش نشانی، پست، جایگاه سی ان جی و جایگاه بنزین.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بهره گیری شده می باشد. همچنین از روشهای خود همبستگی فضایی مانند شاخص موران و آماره ی عمومی G برای تعیین اندازه عدالت فضایی و از روش دو متغیره ی موران در محیط Geo DA برای نشان دادن ارتباط ی بین جمعیت و توزیع تسهیلات عمومی شهری بهره گیری گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده می باشد؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه