تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه سلسله مراتب شهری

سلسله مراتب شهری براساس الگوی آرتوز اسمایلز: این دانشمند براساس سقف جمعیتی و فواصل آماری، جمعیت شهرها را طبقه­بندی نموده و هر گروه را در یک مرحله سنی و تکاملی قرار می­دهد. این مرحله­بندی در شکل­گیری فضای فیزیکی، قدرت اداری، حوزه نفوذ، خدمات­دهی، تأثیر­یابی و اعتبار شهری تأثیرات عمیقی دارد. این طبقه­بندی عبارت می باشد از:

  • شهرهای 2 تا 5 هزار نفری در مرحلۀ نوزاد شهری
  • شهرهای 5 تا 20 هزار نفری در مرحله نوجوانی
  • شهرهای 20 تا 100 هزار نفری در مرحله جوانی
  • شهرهای 100 تا 500 هزار نفری در مرحله میانسالی
  • شهرهای 500 هزار تا یک میلیون نفری در مرحله رسیدگی کامل و تکامل
  • شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به نام مادر شهر[1] (آسایش و مشیری، 1387: 248).

 

2-14- نظریه شهرک­های اقماری

تا اوایل قرن بیستم، ایده هاورد در قالب ایدئولوژی و باغشهرهای لچ ورث دور می­زند. از این سال به بعد این ایده توسعه می­یابد. ریموندانوین و دیگران روی نظریه هاوارد کار می­کنند، در نتیجه شهرکهای اقماری به عنوان شهرهای اجتماعی برای تمرکززدایی از شهر بزرگ احداث می­شوند.در بریتانیا در دهه 1920 شهرداری به سوی اجرای طرح­های بزرگ خانه­سازی علاقه­مند می­گردد؛ در نتیجه طرحهایی در مقیاس وسیع در استان و خارج از آن اجرا می­گردد که آنها را «شهرکهای اقماری» می­نامند. نظریه شهرک­های اقماری برای کنترل رشد جمعیتی و کالبدی شهرهای بزرگ به کار گرفته می­گردد (زیاری، 1390: 29).

[1]. Metropolis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد