تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه نیازسنجی شهری

«کئونارد دهل» معتقد بود که تعریف شهر دشوار می باشد و در گذشته شهر دارای مرزهای مشخص بود، یک هویت جغرافیایی با زمینه روشن جمعیت­شناسی و فرهنگ معین وضع شهر را مشخص می­نمود. در حالی که امروزه محلات، اجتماعات شهرها و مادرشهرها متروپلیتن­ها و کلان شهرهای (مگالوپلیس­ها) فراوان به عنوان پدیده­هایی از شهرنشینی وجود دارند با در نظر داشتن دگرگونی­ عمیق که جوامع شهری نسبت به گذشته یافته، مقتضیات شهر سالم را به تبیین زیر تبیین می­کند:

 • پاسخ شهر به نیازهای گسترده مداوم و سازمانهایش بایستی متناسب و مؤثر باشد.
 • شهروندان بایستی بتوانند از امکانات خویش بهره گیری کنند.
 • شهر توانایی تطابق با جزئیات نظام و افراد را داشته باشد.

او نیازهای شهر را به 5 طبقه تقسیم می­کند:

 • نیازهای اولیه و اساسی
 • نیازهای عملکردی و هنری
 • ارتباط و شبکه حمل و نقل
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • زیرساخت­ها
 • ملاحظات اکولوژیک(پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، 1382: 65).

 

2-12 نظریه حد مطلوب جمعیت شهر

حد مطلوب جمعیت شهر برای سالم زیستن در محیط شهری از زمان افلاطون مورد بحث بوده می باشد. افلاطون 5040 شهروند را حد مطلوب جمعیت یک شهر می­دانست، ابنزهاوارد پدر شهرکهای جدید در سال 1902، جمعیت شهر خود را 32 هزار نفر ذکر می­کند، لوکوربوزیه[1]، طراح و شهرساز معروف در سال 1947 برای شهر جمعیت در حدود 3 میلیون نفر پیشنهاد می­کند.

در اینجا نتیجه می­گیریم که بیشتر محققان و متفکران محیط زیست شهری، شهر سالم و قابل زندگی را با معیارهای جمعیتی ارزیابی می­کنند و همۀ پدیده­ها و مسائل شهری را ناشی از اندازه جمعیت می­دانند، البته نمی­توانیم برای همه کشورها یک حد مطلوب جمعیتی تعیین کنیم، زیرا معیارهای انتخابی برای کیفیت زندگی شهری و اندازه و نحوه ی توزیع خدمات شهری در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت می باشد، در شهرهای پرجمعیت بویژه در جهان سوم، توسعه شهری، سرمایه­گذاری­های زیاد در خدمات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، حجم ترافیک … از مطلوبیت زندگی شهری می­کاهد. در کشورهای جهان سوم، این شرایط نامطلوب شهری، اغلب از شهرهای بیش از 500 هزار تا 300 هزار نفر ذکر می­کنند و عقیده دارند در یک شهر 300 هزار نفری کارکردهای تخصصی مورد نیاز شهر تأمین می­گردد.

[1]. Lecorbusier

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

 • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
 • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
 • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد