عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک

مطالعات جغرافیایی جمعیت در بعضی ممالک، ارتباط موجود بین اندازه­ی شهر و میانگین تراکم جمعیت را نشان می­دهد، اگرچه تراکم را می­توان برای کل ناحیه و یا نواحی ساخته شده شهر نیز محاسبه نمود.

الگوهای فضایی شهرها به بخش­های مراکز تجاری، صنعتی، نواحی مسکونی متعدد و مناطق در حال تحول تقسیم می­شوندکه اصولاً برعهده جغرافیدانان شهری می باشد که نظریه­های خود را در مورد جایگاه این مناطق و مراکز ارائه نمایند. تراکم جمعیت در مراکز تجاری، نواحی مسکونی طبقه­ی ثروتمند، نواحی مستغلاتی و اجاره­ای در یک شهر اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. اگرچه ممکن می باشد در یک شهر خاص یک توزیع نامنظم جمعیتی وجود داشته باشد اما به گونه کلی شهرها از یک الگوی توزیع جمعیتی شناخته شده در داخل شهرها تأثیر پذیرفته­اند. در این زمینه «کلارک» مطالعات خود را بر دو زمینه شناخته شده جهان بنیان می­دهد:

  • در شهرهای بزرگ به جزء مناطق تجاری که عموماً افراد معدودی در آنجا زندگی می­کنند بخش­های دیگر شهر از تراکم جمعیتی بالاتر برخوردار هستند که به طرف حومه­های شهری از اندازه تراکم کاسته می­گردد.
  • در بیشتر شهرها معمولاً با گذشت زمان، تراکم جمعیت در منطقه­ی داخلی شهر که پرجمعیت می­باشد، کاهش یافته و در نواحی حومه­ای بر تراکم جمعیت افزوده می­گردد و در چنین شرایطی شهر خودش را به طرف خارج گسترش می­دهد. در کشورهای در حال توسعه، توزیع ناهماهنگ ثروت باعث تأثیر در تأثیر فعالیت­های اقتصادی و فرهنگی در ارتباط با تراکم جمعیت شهری می­گردد.

و به گونه کلی گرانی مسکن در دو نقطه­ی شهر، یعنی مرکز تجاری و حاشیه ثروتمندنشین، موجب نوعی گرایش عمومی به سوی حومه­ها و شهرک­های کارگری، فرهنگی و صنعتی می­گردد. در اکثر شهرهای ایران، اگرچه قیمت زمین و مسکن به طرف بیرون شهر کاهش می­یابد اما به همان نسبت سطح سرانه زیربنایی مسکونی افزایش پیدا می­کند (کلارک، 1383: 99).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه