عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه آب و سکونتگاه­ها

امروزه برای یک شهر جایگاه جغرافیایی و عوامل محدود کننده طبیعی منطقه دخالت کمتری در محل استقرار آن دارد، در حالی که در گذشته عوامل طبیعی و آب تأثیر تعیین کننده­ای را در این خصوص اعمال می­نمود؛ پس وجود تمدن­های بزرگ جهان همچون (مصر و سومر) در جوار آبها و رودخانه­های عظیم نیل و دجله و فرات را می­توان عوامل اصلی تکوین شهرهای باستانی به شمار آورد. براثر توسعه­ی فن آبیاری، سکونت­گاهها و سپس دولت­های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب­ها و دشت­ها و رودخانه­های بزرگ شکل گرفته­اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع در مسیر مراحل تمدن بشری از غارنشین تا امروز تأثیر آب بسیار محسوس می باشد و حتی بدون آب انقلاب صنعتی روی نمی­داد. نکته مهم در برنامه ریزی شهرهای سنتی ایران با جهت­گیری به سوی نور خورشید (قبله) رود و قنات می باشد در مقیاس شهر، سیر جریان آب غالباً شبکه­های اصلی دسترسی به آن تعیین کرده می باشد. در حقیقت نظریه آب و تکوین سکونت­گاهها از آثار مارکس ریشه گرفته می باشد؛ که معتقد بود تطور تمدن در شرق مسیری متفاوت با تطور تمدن در غرب و مستقل از آن داشته می باشد (پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، 1382: 41).

 

2-10- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک

مطالعات جغرافیایی جمعیت در بعضی ممالک، ارتباط موجود بین اندازه­ی شهر و میانگین تراکم جمعیت را نشان می­دهد، اگرچه تراکم را می­توان برای کل ناحیه و یا نواحی ساخته شده شهر نیز محاسبه نمود.

الگوهای فضایی شهرها به بخش­های مراکز تجاری، صنعتی، نواحی مسکونی متعدد و مناطق در حال تحول تقسیم می­شوندکه اصولاً برعهده جغرافیدانان شهری می باشد که نظریه­های خود را در مورد جایگاه این مناطق و مراکز ارائه نمایند. تراکم جمعیت در مراکز تجاری، نواحی مسکونی طبقه­ی ثروتمند، نواحی مستغلاتی و اجاره­ای در یک شهر اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. اگرچه ممکن می باشد در یک شهر خاص یک توزیع نامنظم جمعیتی وجود داشته باشد اما به گونه کلی شهرها از یک الگوی توزیع جمعیتی شناخته شده در داخل شهرها تأثیر پذیرفته­اند. در این زمینه «کلارک» مطالعات خود را بر دو زمینه شناخته شده جهان بنیان می­دهد:

  • در شهرهای بزرگ به جزء مناطق تجاری که عموماً افراد معدودی در آنجا زندگی می­کنند بخش­های دیگر شهر از تراکم جمعیتی بالاتر برخوردار هستند که به طرف حومه­های شهری از اندازه تراکم کاسته می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه