تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

مخالفان افزایش جمعیت

این دسته از متفکران مسائل جمعیت عقیده دارند که با افزایش جمعیت به تدریج باعث فقر و تنزل سطح زندگی خانواده و جامعه می­گردد؛ پس بایستی با به کار بردن روش­های مختلف از این افزایش جلوگیری نمود.

رابرت مالتوس از پیشگامان این نظریه معتقد می باشد که افزایش جمعیت تابع تصاعد هندسی و افزایش مواد غذایی و ارزاق تابع تصاعد حسابی می باشد و در نتیجه پس از مدت زمان معینی بشریت دچار قحطی و فقر می­گردد، افکار وی تحت عنوان «مالتوسیانیسم» معروف شده می باشد (امانی، 1387: 11).

 

2-8-3- گروه سوم طرفداران جمعیت با تعداد ثابت

متفکران و وابستگان به این نظریه می­گویند، زمانی که جمعیت به حد مطلوبی رسید بایستی آن را در همان حال نگه داشت. از متفکران این گروه دو دانشمند به نام «جان استوارت میل»انگلیسی و «الئونار سیسموندی» سوئیسی هستند هر دو از پیشگامان تفکر اقتصادی در قرن 19 هستند. لیکن سیسموندی به جای جمعیت ثابت، در ارتباط با سه موضوع جمعیت، ثروت و بهروزی، عامل جمعیت متناسب را پیشنهاد می­کند؛ که با در نظر داشتن امکانات ممکن می باشد تعداد آن در طول زمان تطبیق و تغییر یابد (منبع قبلی: 12).

 

2-8-4- گروه چهارم پیروان نظریه متناسب جمعیت

این نظریه که اساس تفکرات و برنامه­های امروزی جمعیت را تشکیل می­دهد در حقیقت بر این اصل استوار می باشد که ارتباط جمعیت و امکانات زیستی یک مفهوم ثابت و ایستا نیست، بلکه به امکانات و توزیع جغرافیایی و تغییرپذیری و قابلیت این امکانات، تغییر و تحول می­یابد (امانی، 1387: 13).

 

2-9- نظریه آب و سکونتگاه­ها

امروزه برای یک شهر جایگاه جغرافیایی و عوامل محدود کننده طبیعی منطقه دخالت کمتری در محل استقرار آن دارد، در حالی که در گذشته عوامل طبیعی و آب تأثیر تعیین کننده­ای را در این خصوص اعمال می­نمود؛ پس وجود تمدن­های بزرگ جهان همچون (مصر و سومر) در جوار آبها و رودخانه­های عظیم نیل و دجله و فرات را می­توان عوامل اصلی تکوین شهرهای باستانی به شمار آورد. براثر توسعه­ی فن آبیاری، سکونت­گاهها و سپس دولت­های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب­ها و دشت­ها و رودخانه­های بزرگ شکل گرفته­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه