تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرنشینی در جهان از نظر سازمان ملل

تحولات در زمینه رشد جمعیت شهری و شهرنشینی در نواحی گوناگون اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با بعضی تفاوت­های منطقه­ای، چهار مدل یا الگوی زیر را ترسیم می­کند، این چهار الگو برحسب شهرنشینی و رشد شهرنشینی با یکدیگر متفاوت هستند:

  1. سطح شهرنشینی بالا و رشد شهری آرام:

این گروه شامل کشورهایی می­گردد که بیش از دو سوم جمعیت آنها شهرنشین هستند، اما نسبت رشد جمعیت شهری آنها زیر یک درصد در سال می باشد: اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند نمونه­ای از این مناطق هستند. رشد شهرنشینی در این مناطق به پایین­تر از 5/0 درصد در سال خواهد رسید.

  1. سطح شهرنشینی بالا و رشد شهری متوسط:

بخش عمده­ای از آمریکای لاتین شامل منطقه کارائیب، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی که دارای حدود 75 درصد شهرنشینی و رشد جمعیت شهری در حدود 3 درصد در سال می باشد، در این الگو جا می­گیرد.

  1. سطح شهرنشینی متوسط و رشد شهری سریع:

آسیای غربی از دیگر مناطق جهان به وسیله سطح شهرنشینی بالای متوسط 55 درصد شهری و رشد سریع جمعیت 4 درصد در هر سال متمایز می­گردد، در این مدل نسبت رشد جمعیت شهری تا پایان قرن 20 از 5/3 درصد بوده می باشد که کشور ایران جزء این گروه به حساب می آید.

  1. سطح شهرنشینی پایین و رشد شهری سریع:

در این گروه کمتر از یک سوم جمعیت در مناطق شهری ساکن هستند. در این مناطق، جمعیت شهری 4 درصد یا بیشتر در سال رشد دارد. 5 منطقه در افریقا، بخشی از جنوب شرقی آسیا، آسیای میانه و مالزی جزء این کشور به حساب می­آیند. همچنین نمودار (2-3) و جدول (2-2) تحول نسبت شهرنشینی در قلمروهای جغرافیایی جهان از (2025-1985) را نشان می­دهد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد