تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تراکم شهری[1]

اندازه تراکم شهری عبارت از ارتباط میان جمعیت و وسعت شهر که از تقسیم جمعیت شهری به مساحت آن برحسب هکتار (Hectare) به دست می­آید. اندازه تراکم شهری را می­توان براساس ناحیه­های شهری نیز محاسبه نمود.

این شاخص در برنامه ریزی شهری بیش از تراکم جمعیت (تراکم ناخالص) اهمیت دارد، زیرا که در شاخص تراکم شهری جمعیت به سطوح مختلف کارکردهای شهری سنجیده می­گردد و اندازه متوسط فشار جمعیت بر این اراضی به مقصود برنامه ریزی آتی مورد توجه قرار می­گیرد (تقوی، 1378: 35).

  • محله:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محله واحد جغرافیای مشخص می باشد در بطن شهر که از تأثیر متقابل داده­هایی اعم از فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی شکل گرفته و شخصیت جغرافیایی پیدا کرده می باشد (فرید، 1368: 217).

 

1-10- معضلات و محدودیتهای پژوهش

از آنجائیکه یک محقق نباید معضلات پژوهش را بزرگ بپندارد اما وجود معضلات و مسائل پژوهش به کندی کار پژوهش می­انجامد؛ و اظهار آن می­تواند برنامه ریزی برای انجام چنین تحقیقاتی را تدفیق و تعمق بیشتری همراه سازد اهم این مسائل عبارت بودند از:

  • عدم وجود آمار و اطلاعات کافی در مورد محلات مختلف شهر و عدم دسترسی به بعضی آمار و اطلاعات مربوط به شهر.
  • عدم وجود آمار و اطلاعات جدید در مراکز دولتی.
  • وجود مراحل تشریفاتی و اداری در اخذ اطلاعات، سپس عدم اطلاعات مناسب و کافی از جانب آنان.
  • محدودیت­های نرم­افزاری کوشش برای بهره گیری از یافته­ها و پیشرفتهای تکنولوژیکی که در علوم آماری سیستم­ها و اطلاعات جغرافیایی در حیطه برنامه ریزی شهری که اساسی و نیاز به آن تلاشهای گسترده­ای را در سطوح ملی و بین­المللی برانگیخته می باشد، سبب گردید که بخش قابل توجهی از فرصت پژوهش صرف آموزش و یادگیری نرم­افزاری مربوط گردید و نیز هزینه گزافی در این زمینه شده می باشد.

 

[1]. Urban Popultaion Density.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه