عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– روش پژوهش

«روش پژوهش مجموعه­ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه مجهولات و دستیابی به حل معضلات می باشد.» (خاکی، 1379: 201).

هدف از انجام این پژوهش ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیتی در شهر، به مقصود رسیدن به تراکم بهینه جمعیت در سطح شهر کرمانشاه می­باشد.

روش پژوهش مناسب، روشی می باشد که ما را در کمترین زمان ممکن به هدف برساند و نتایج روان و عملی بدست آید (نوالی، 1380: 39). انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد؛ پس هنگامی می­توان در مورد روش پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و همچنین اهداف و وسعت آن مشخص باشد. در بسیاری از مواقع، در پژوهش از روش ترکیبی بهره گیری می­گردد (عزیزی و خلیلی، 1388: 31). براساس آن چیز که گفته گردید به لحاظ ماهیتی از روش توصیفی –تحلیلی در انجام پژوهش حاضر بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-8-1- جامعه آماری

جامعه آماری مجموعه­ای از واحدهاست که در یک ویژگی یا ویژگی­ها مشترک باشند (سرایی، 1384: 5). از نظر اداری شهر کرمانشاه به 6 منطقه شهرداری و 101 هسته (محله) تقسیم می­گردد. با در نظر داشتن اینکه جمع­آوری اطلاعات برای 101 هسته (محله) دشوار بوده، دوازده محله، به صورت نمونه­گیری تصادفی و از هر منطقه دو محله انتخاب گردیده که جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده می باشد.

 

1-8-2- ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات به دو صورت انجام پذیرفته می باشد:

1) تحقیقات کتابخانه­ای و اسنادی: جهت اخذ اطلاعات به مقصود تدوین مبانی نظری تحقق، از روش مطالعه اسناد و ابزار فیش­برداری از کتابها، مقالات و پایان­نامه­ها و سایت­های اینترنتی بهره گیری گردیده می باشد.

2) جمع­آوری اطلاعات و داده­ها از طریق مراجعه به سازمان­ها و مراکز اداری: در این مورد به مراکز دولتی مانندمرکز آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه، مسکن و شهرسازی، معاونت حمل و نقل شهری شهرداری، سازمان آب، برق و گاز منطقه­ای کرمانشاه مراجعه و از گزارش­ها، منابع، آمار و اطلاعات موجود در این ارگانها بهره گیری نموده، همچنین از نقشه­های موجود طرح جامع و تفصیلی (1386) شهر کرمانشاه با در نظر داشتن شاخص­های تعیین تراکم، منابع و اطلاعات مورد نیاز پژوهش، استخراج شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه