عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

اثر توسعه محدوده و ادغام آبادی های پیرامون:

افزایش شدید جمعیت شهرها فاصله بین بافت پیوسته و آبادی های پیرامونی آنها را به تدریج کاهش داده و موجب ادغام و استحاله آنها در شهر می گردد (زنجانی 1376: 40).

 

2-7-4- تأثیر متقابل شهرنشینی، توسعه و مهاجرت

در واقع شهرنشینی معاصر کشورهای در حال توسعه، به هیچ روی ادامه شهرنشینی تاریخی این کشورها نیست، بلکه پویشی می باشد که از خارج تحمیل شده و پدیده­ای برونزادی می باشد که محصول روابط اقتصادی و اجتماعی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد. عدم همزمانی سطح صنعتی شدن با سطح شهرنشینی معاصر از تفاوت شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه می باشد که بر پایه رشد خدمات شکل گرفته می باشد (لهسائی زاده، 1368: 40)

در کشورهای در حال توسعه، اگرچه از نظر اندازه شهرنشینی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته هستند، اما سهم صنعت در جذب نیروی کار در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای پیشرفته کمتر می باشد. این موضوع باعث می­گردد که با وجود فراوانی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، نیروی کار ذخیره­ی آن­ها از جریان تولید منحرف گردد. دیگر این که در کشورهای توسعه یافته، شهرنشینی با رشد کشاورزی و صنعتی همگام می باشد، یعنی شهرنشینی در اثر رشد اقتصادی به وجودآمده می باشد و باعث شده که رشد تسریع گردد، اما در کشورهای در حال توسعه، شهرنشینی در اثر دفع جمعیت از مناطق روستایی به طرف شهرها بوده می باشد که در نتیجه کنترل مرگ و میر و افزایش رشد طبیعی جمعیت روستاها و عدم قدرت­بخش کشاورزی در جذب نیروی انسانی صورت گرفته و موجب تسریع مهاجرت روستایی به شهر شده می باشد؛ پس، رشد شهر بیش از آنکه موجب بهره­وری فزاینده و بالا رفتن معیارهای زندگی گردد، معضلات جذب نیروی کار و شیوه بهره­برداری مؤثر از آن وخیم­تر کرده می باشد (اویری، 1370: 31).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه