تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل زیستی

پراکندگی جمعیت ارتباط نزدیکی، با توزیع انواع گیاهان و حیوانات بزرگ و کوچک نشان می­دهد. جنگل­ها، علفزارها، باطلاق­ها، صحاری، مناطق با پوشش گیاهی کم هریک در ارتباط با وسعت، شرایط محیط طبیعی و نور، خصوصیات مردم، تکنولوژی و روش­های زندگی بومی و به نوبه خود به تمرکز یا تخریب جمعیت کمک می­کنند. گیاهان و حیوانات در مطالعه تأثیرگذاری بر جماعات بشری دو عامل جدا نشدنی هستند، این ترکیب عوامل زیستی فشار زیادی به نحوه­ی زیست آدمی اعمال می­نمایند (کلارک، 1383: 59).

 

2-6-6- منابع معدنیو انرژی

از عوامل مؤثر دیگر در جذب جمعیت منابع معدنی و انرژی­زا، مراکز فعالیت­های اقتصادی و عوامل تاریخی و اجتماعی، تصریح نمود. به گونه اختصار می­توان گفت که هر جا شرایطی از قبیل توانایی فنی و سازمان اجتماعی جهت بهره­برداری از منابع معدنی و انرژی­زا وجود داشته باشد موجب جذب بشر می­گردد. در میان منابع انرژی زغال سنگ بیشتر از نفت و گازطبیعی، نیروی برق آبی یا نیروی اتمی موجب جذب صنایع در اطراف مراکز استخراج شده می باشد.

یکی از عوامل مؤثر دیگر که تغییراتی در توزیع اجتماعات انسانی پدید می­آورد، پیشرفت­های فنی می­باشد. این مسأله نه تنها اسکان سرزمین­های جدید را امکان­پذیر می­سازد، بلکه رشد صنعتی خود موجب جذب تعدادی بیشتری از بشر­ها می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این امر مسلم می باشد که چگونگی پراکندگی جمعیت درگذشته تأثیر بسیاری بر توزیع جمعیت در حال و آینده دارد؛ وتمامی جنبه­های عوامل اجتماعی و سیاسی از قبیل اختلاف فرهنگی، مذهب، سیستم اجتماعی، طبقات سیاسی و اجتماعی، خدمات اجتماعی، پیشرفت­های بهداشتی، سطح آموزش، جایگاه، زمان، خط­مشی­های ملی جمعیتی، تغییرات در محدودیت­ها و مرزهای سیاسی و غیره در توزیع جمعیت مؤثر می­باشند (کلارک، 1383: 55-54).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه