عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

جمعیت و انواع خاک

همچون بسیاری دیگر از عوامل محیط طبیعی، تأثیر خاک­ها نیز در پراکندگی بشر­ها غیرقابل تردید می باشد. همچنین تأثیر خاک­های گوناگون بر این امر غیرقابل انکار می باشد. خاک­های رسوبی و حاصلخیز دلتاها، قادر به تغذیه جمعیت متراکمی از کشاورزان می­باشند. همچنین تأثیر خاکهای علفزارهای چرنوزیوم نواحی استپی و خاکهای ثروتمند نواحی آتشفشانی را در تراکم جمعیت نمی­توان صرف نظر کرد.

خاکهای جنگل­های قهوه­ای رنگ نیز قابلیت و استعداد فراوان برای انواع محصولات و پس جذب جمعیت دارند. طبق نظر بروکفیلد: قدرت جاذبه­های جمعیت­ها به وسیله­ی خاک بستگی به سرشت و علائق کشاورزی بشر و تکنیک­های وی دارد. از طرف دیگر، فرسایش خاک نیز همچون حاصلخیزی آن در پراکندگی جمعیت بشر­ها اثر دارد.

جکس وایت تأکید می­نمایند که فرسایش خاک موجب کاهش جمعیت و بالعکس ممکن می باشد تفرق جمعیت که بالطبع موجب مراقبت ناکافی از زمین می­گردد، موجب فرسایش خاک می­گردد. طبق نظر کارشناس، بهترین راه جلوگیری از فرسایش خاک توان سنجی خاک و یا به تعبیری دیگر آن تعداد جمعیتی که خاک می­تواند در یک منطقه تغذیه نماید، بدون آنکه خود از بین برود (منبع قبلی: 51).

 

2-6-4- جمعیت و ناهمواری­ها

دامنه­های پرشیب، ناهمواری­ها و پستی و بلندی­ها هریک در محدود ساختن فعالیت بشر­ها، از قبیل سکونت، کشت و برداشت از زمین تأثیر عمده به عهده دارند. این درست که از طریق توسعه تکنیکی و به کار گرفتن هوش انسانی می­توان بر اکثر این معضلات فائق آمد، اما به گونه کلی بایستی گفت که مناطق ناهموار مشوق و جاذب تراکم انسانی نیستند؛ پس در مناطق پرجمعیت جهان یا آنجا که بشر­ها با ناهمگنی مواجه­اند این مسأله مانع از اشغال و اسکان این سرزمین­ها نشده می باشد. بسیاری از کوهستانها، به گونه آرام و آهسته در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اکنون شاهد کاهش تدریجی جمعیت خود می­باشند و به این دلیل، تغییرات عظیم، در ساختمان اقتصادی و ایجاد امنیت در جلگه­ها ایجاد شده. مناطق معتدله­ی کوهستانی از نظر کشاورزی فقط اهمیت جنبی داشته و ارزش تجاری کمتری به نسبت زمین­های جلگه­ای دارند؛ و این امر عامل مهمی در مسأله کاهش جمعیت در کوهستان­ها محسوب می­گردد.

مراکز پایکوهی از مراکز تراکم جمعیت به حساب می­آیند. در مناطق خشک مثل ایران، نواحی پایکوهی از امتیازات بیشتری نسبت به دشت و کوهستان برخوردار می­باشند و شاید به همین جهت می باشد که بیشتر شهرهای بزرگ ایران در نواحی پایکوهی رشد و توسعه یافته­اند تا شهرهایی که در نواحی جلگه یا منطقه کوهستانی استقرار دارند. دشتها و جلگه­ها معمولاً نسبت به کوهها امتیازات بیشتری جهت سکونت بشر­ها ارائه می­دهند، اگرچه بسیاری از پهناورترین دشت­های جهان به علت های گوناگون فقط به گونه پراکنده مسکون می­باشند (منبع قبلی: 44).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد