تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر آب و هوا در توزیع جمعیت

تأثیر اقلیم بر توزیع جمعیت به صورتی شدید پذیرفته شده می باشد. آب و هوا نه تنها مستقیم بر ارگانیسم انسانی اثر می­گذارد بلکه به گونه مستقیم از طریق تأثیر بر خاک، نباتات و کشاورزی و حیوانات در پراکندگی جماعات بشری نیز مؤثر واقع گردد، سکونت همیشگی بشر فقط در محدودۀ معین حرارتی، بارندگی، رطوبت و نور و نظایر آن به راحتی امکان­پذیر می­باشد. دیدگاههای هانتیگتن و عده­ای دیگر از دانشمندان جغرافیا به این نظریه وسعت بیشتری بخشیده می باشد که اقلیم را به عنوان عامل اصلی پیدایش تمدن، دلیل عمده مهاجرت­ها و حتی تعیین کننده­ی اندازه انرژی و شخصیت هر ملت دانسته­اند. روابط جبری این مسأله مخالفت­های بسیار را برانگیخته و مخالفین این نظریه بر توانایی بشر در تطبیق خود با اقلیم­های متفاوت تأکید نموده و همچنین تأثیر تکنیک را عامل مؤثر دیگری محسوب می­دارند. هوای گرم و مرطوب ضمن اینکه موجب رشد سریع نباتات شده چند محصول را در یک سال اجازه می­دهد و احتیاج به لباس و پناهگاه را نیز کاهش می­دهد. در عین حال با کمک به ازدیاد گیاهان موجب افزایش اراضی انسانی و حیوانی می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1

اقلیم­های سرد برای سکونت بشر­ها بسیار نامناسب­ترند. عرض­های بلند شمال بین کل مساحت خشکی­ها را در برمی­گیرند، در حالی که فقط کمتر از نیم درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده­اند. حرارت زیاد به تنهایی خود مانع اسکان جمعیت نیست اما این عامل در ترکیب با بارندگی کم و نامنظم موجب زایل گشتن شرایط سکونتی می­گردد (منبع قبلی: 47).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد