عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت

بایستی توجه داشت که نمی­توانیم صرفاً خود را به عقاید جبری که برطبق آن عناصر محیط طبیعی تنها کنترل کننده و مؤثر در پراکندگی جمعیت می­باشد، محدود کنیم، عوامل طبیعی در هر کجای دنیا که باشند به تنهایی بیانگر و مؤثر در توزیع جغرافیایی جمعیت نیستند و اگرچه اثرات آنها در جایی بیشتر از جای دیگر به چشم می­خورند، اما بشر به هر صورت و در هر جایی که باشدتا حدی کنترل خود را بر محیط و پیرامونش اعمال می­دارد (کلارک،1383: 39).

به گونه کلی عوامل جغرافیایی مؤثر در توزیع جمعیت را می­توان تحت عنوان زیر اظهار نمود:

 

2-6-1- پراکندگی عمودی جمعیت

در یک مطالعه جهانی از پراکندگی عمودی جمعیت استاسزوکی[1] نشان داده می باشد که تعداد و تراکم جمعیت با افزایش ارتفاع کاهش می­یابد، این پدید یک مشکل اساسی در بهره­برداری از مناطق مرتفع جغرافیایی و عدم سازش و انطباق بشر­ها با چنین محیط­هایی می­باشد. مثل اینکهً 2/56 درصد از جمعیت جهان در ارتفاعی بین صفر تا 200 متر زندگی می­کنند و این فضا فقط 8/27 درصد از کل خشکی­ها را تشکیل می­دهد. تراکم نسبی جمعیت در این منطقه در حدود دو برابر متوسط جهانی می باشد.

کاهش زیاد فشار جو در نتیجه کمی اکسیژن که در ارتفاعات زیاد حادث می­گردد، برای زیست بشر خطرناک می­باشد، پس عامل ارتفاع خود به تنهایی یک حد طبیعی برای سکونت بشر­ها به وجود می­آورد. در مطالعه عوامل مؤثر در پراکندگی جمعیت، ارتفاع نمی­تواند از عرض جغرافیایی جدا باشد. در عرض­های پایین، ارتفاع در تعدیل آب و هوا بسیار مؤثر می باشد. پیش روی عامل ارتفاع در عرض­های بالاتر معضلات عدیده­ای در تمرکز جمعیتی پدید می­آورد (منبع قبلی: 42).

[1]. Stacezosky.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد