عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– مکتب پست مدرنیستم (فراتجدد)

تحقق اهداف مدرنیست­ها در عرصه­های مختلف شهرسازی جهان، به تدریج نارسایی خود را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نمایان ساخت و انتقادهای گسترده­ای برانگیخت تا به تشکل جنبش پست مدرنیست انجامید. در واقع پست مدرن نگاهی انتقادی می باشد به مدرنیته و از آن مهمتر خود آگاهی مدرنتیه می باشد. با پست مدرن ما درک می­کنیم که چگونه مدرنیته به خود اندیشید و کار نمود (احمدی، 1371: 38). در واقع این جنبش با نقد مدرنیسم آغاز شده و بیشتر در جهت تعدیل مبانی و راهبردهای مدرنیسم حرکت کرده می باشد. اهم اصول این مکتب در بعد شهرسازی عبارتند از: «تأکید بر ساماندهی بخش شهرها به جای طراحی کل آن، اهمیت دادن به اختلاط کاربریها، تشویق حرکت پیاده و کنترل نسبی خودروها در فضای شهری، بها دادن به تداوم تاریخی فضای شهری و در نهایت تأکید بر اهمیت خیابان، میدان و ساختمانهای کم ارتفاع». (مدنی­پور، 1381: 288). پست مدرنیسم در واقع تلفیقی از ایده­های نوگرایانه و فرهنگ­گرایانه می باشد که در عرصه شهرسازی به زایش ایده­های جدیدی انجامیده که از آنها با عنوان برنامه ریزی نوسنتی با شهرسازی جدید نام می­برند، «که هدف آن خلق احساس عظیمی از اجتماعی بودن و روابط متقابل اجتماعی از طریق طراحی خیابانها و فضای عمومی بر مبنای پیاده­روی و حمل و نقل منطبق بر محیط زیست می­باشد.» (Furuseth. O. J, 1997: 201).

 

2-23- مروری بر دیدگاه­های متفاوت ازدحام شهری

موضوع ازدحام شهری از جانب محققین و صاحب­نظران علوم مختلف مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته و هرکدام از زاویه خاصی به آن پرداخته­اند. لذا دیدگاه­های متفاوتی در این زمینه هست که در ذیل به بعضی از آنها تصریح می­گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه