تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحان شهر فشرده مدعی منافع زیر برای شهر فشرده در ساماندهی تراکم­های شهری هستند:

  • متراکم­سازی توسعه موجب کاهش گسترش­های فیزیکی و در نتیجه مصرف کمتر زمین و منابع دیگر می­گردد.
  • تراکم­های بالای مسکونی امکان سکونت تعداد بالایی از جمعیت در منطقه­ای محدود را فراهم ساخته، موجب افزایش برخوردهای اجتماعی می­گردد.
  • در فرایند متراکم سازی، مصرف سوخت و خروج گازهای مضر کمتر شده، فضای شهری از لحاظ مصرف انرژی کارآمدتر می گردد.
  • دولتها در تراکم­های بالاتر می­توانند سرویس­های اساسی را با کارآیی بیشتر ارائه داده، اتلاف منابع را به حداقل برسانند (پورمحمدی و قربانی، 1382: 95).

 

2-22- نظریه شهر پایدار

«توسعه» و «توسعه یافتگی» همواره هدف اصلی برنامه­ریزان بوده می باشد، چنانچه توسعه را «حرکت کل نظام اجتماعی به پیش» یا «ارتقای مستمر کل جامعه به سوی زندگی بهتر و انسانی­تر» بدانیم، بشر در محور این قوت و ارتقاء قرار دارد؛ اما توسعه در استمرار زمانی و در پوشش همگانی مطلوب می باشد. توسعه بایستی نیازهای کنونی همه جوامع را، بدون فدا کردن توان نسل­های آتی در تأمین نیازهای خود و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین کند.

اکنون نظری نو بر جهان حاکم شده: اگر توسعه فرایندی مطلوب می باشد، بایستی برای همه و در هماهنگی با طبیعت صورت گیرد تا پایدار باشد؛ پس موضوع اصلی توسعه پایدار این می باشد که چگونه می­توان به توسعه­ای مستمر دست پیدا نمود، بدون وهنی بر طبیعت، بدون وهنی بر بشر، بدون نابرابری ناعادلانه و برای همه نسل­های بشری. این توجه نو در برنامه ریزی شهری و سیاست­های توسعه شهری نیز ضروری می باشد. «پایداری» اکنون اولویت اول در قوانین حاکم بر برنامه ریزی شهری می باشد.

در کنفرانس بین­المللی «توسعه و محیط زیست» در ریودوژانیرو در سال 1922، 150 کشور اعلامیه­ای را برای تعیین اصول دستیابی به توسعه پایدار امضاء کردند. در سطح شهرها، مقامات مسئول برنامه ریزی موظف به رعایت اصول اجرایی این تعهدات در طرح­های شهری­اند. در این سیاست­های اجرایی تأکید شده می باشد که «پایداری»[1] تنها از طریق هدایت توسعه به گستره­هایی موجود شهری امکان دارد و نه گسترش شهر به سوی پیرامون و زمین­های زراعی و تنها با افزایش تراکم قابل دسترسی می باشد.

[1]. Sustainability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه