تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه شهر فشرده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ایدۀ شهر فشرده از نظر تاریخی، واکنش به طریقه توسعه پراکنده و کم تراکم شهری در کشورهای توسعه یافته می باشد که با ویژگی­های نظیر تراکم پایین مکانهای سکونت و اشتغال، تفکیک عملکردی فضای شهری، تأکید بر بهره گیری از اتومبیل در حمل و نقل شهری و فشار بر محدوده­های متروپلی جهت رشد و جدایی گزینی اجتماعی همراهی می­کند (Johnson, 2001: 724).

طرفداران شهر پر تراکم چنین ادعا می­کنند که شهر پرتراکم، شهری می باشد در مقیاس اقتصادی، آنچنان گسترده که می­تواند تنوع فعالیت­ها و تمرکز صنایع و خدمات تخصّصی را در حدّ شهروندان و جمعیت حوزه نفوذ خود، فراهم کند. تمرکز جمعیتی در فضا، جذابیت اقتصادی شهر را افزایش داده و موجب شکوفایی واحدهای اقتصادی کوچک و اقتصاد محلّی می­گردد.

شهر پرتراکم، به دلیل تنوع فعالیّت­ها، تنوع شاغلان و شهروندان را هم به همراه دارد که خود به معنای تنوع فرهنگها، قومیت­هاو ترکیب وسیعی از طبقات اجتماعی مختلف می باشد. این گستردگی اجتماعی، کیفیت زندگی شهری را بالنده کرده، شهری زنده­تر، امن­تر و محیطی برابرتر و عادلانه­تر ایجاد می­کند.

در شهر پرتراکم امکان عبور از مرزهای طبقاتی و درآمدی برای شهروندان بیشترو احتمال دستیابی به عدالت اجتماعی برای برنامه­ریزان و سیاستگذاران قوی­تر می باشد. شهر پرتراکم، با کاهش فاصله­های فیزیکی نیاز به ترددهای شهری را کاهش داده و از آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل و اتومبیل­ها، می­کاهد.

شهر پرتراکم، با بهره گیری بهینه از زمین­های درون شهری، اراضی کشاورزی پیرامون شهرها را از دست­اندازی و توسعه­های شهری محفوظ می­دارد.

اجرای سیاست شهر پرتراکم، از طریق گوناگون میسر می باشد، فشرده­سازی بافت­های شهری[1] مانند مواردی می باشد که برای دستیابی به شهر پایدار پیشنهاد شده می باشد. افزایش تراکم می­تواند از طریق «فرم ساخت»[2] شهری صورت گیرد (راه حلّ کالبدی)، یا تمرکز فعالیت­ها تشویق شده (راه حل اقتصادی)و یا ترکیب­های مختلفی از این طریق. افزایش تراکم شهر می­تواند از طریق توسعه جدید یا نوسازی و بهسازی بافت موجود شهری انجام پذیرد. توسعه­های جدید نیز می­تواند در زمین­های بایر و یا در کاربری­های کم تراکم صورت گیرد. افزایش تراکم در اقدام با تغییر در طراحی و فرم شهری و مقیاس اجرای ساختمان­های شهری انجام می­گیرد، اما از دیدگاه مقیاس زمان نیز می­تواند طولانی، کوتاه مدت، یا مرحله­بندی شده و تدریجی انجام گیرد (عزیزی، 1388: 107).

[1]. Intenification

[2]. built form

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد